Livitin antama terveiden vuosien määrä on arvio siitä, minkä ikäiseksi todennäköisesti elät ennen sairastumista johonkin yleisimmistä kansantaudeista. Terveiden vuosien määrään vaikuttavat eniten päivittäiset elintapamme, ja jopa 80 % yleisimmistä kansantaudeista onkin ennaltaehkäistävissä elintapojen muutoksilla.


Jotta voit tehdä kestäviä ja tietoon perustuvia valintoja elintapojesi suhteen, ei riitä, että mittaat ainoastaan terveytesi nykytilaa. Sairauksien ennaltaehkäisy on mahdollista vain, jos pystymme ennustamaan tulevaa terveyttäsi. Terveet vuodet -arvion avulla kurkistat tulevaisuuteen ja saat mahdollisuuden muuttaa terveytesi suuntaa jo tänään.

Uuden sukupolven terveysmittari

Nykyiset markkinoilla olevat puettavat älylaitteet ja veritestit mittaavat esimerkiksi sykettä, unta, ruumiinlämpöä tai D-vitamiinitasoja ja voit seurata niiden avulla henkilökohtaista kehitystäsi. Ne eivät kuitenkaan kerro mitä kyseinen tulos tarkoittaa sairastumisriskisi kannalta tai miten se vaikuttaa terveiden elinvuosiesi määrään. Livitin tarjoama terveet vuodet -arvio on uuden sukupolven terveysmittari, jossa yhdistyvät kaksi kuluttajille suunnatuissa terveyspalveluissa ennennäkemätöntä ominaisuutta: sillä on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja kyky ennustaa terveiden vuosien määrä.

Suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin

Terveet vuodet -arvion suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin perustuu siihen, että käytämme arviossa pohjana tosielämän tietoa ihmisille puhjenneista sairauksista ja pystymme siksi osoittamaan yhteyden Nightingale Healthin mittaustulosten ja riskin sairastua yleisimpiin kansantauteihin välillä. Olemme analysoineet verianalyysiteknologiallamme satoja tuhansia kansainvälisten biopankkien keräämiä terveiltä ihmisiltä otettuja verinäytteitä. Tieteellisissä tutkimuksissa verianalyysien tuloksia on verrattu näytteiden antajista vuosien aikana kerättyyn aineistoon, joka sisältää tietoa heille mahdollisesti puhjenneista sairauksista sekä muista muutoksista heidän terveydentilassaan. Tutkimuksissa Nightingale Healthin verianalyysin tulosten ja useiden näytteen antajille kehittyneiden sairauksien väliltä on löydetty biologisia yhteyksiä. Livitin antama terveet vuodet -arvio rakentuu näiden yhteyksien päälle.

Kyky ennustaa terveiden vuosien määrä

Terveet vuodet -arvio pohjautuu analysoimiimme satoihin tuhansiin biopankkinäytteisiin, jotka ovat jopa 10 vuoden takaa. Koska tiedämme mitä näytteiden antajille on tapahtunut 10 vuoden seurantajakson aikana, on Nightingale Healthin verianalyysin avulla voitu selvittää, mitä yhteisiä tekijöitä seurantajakson aikana sairastuneiden ihmisten verianalyysituloksissa oli, kun he olivat vielä terveitä. Jos siis palaisimme nyt ajassa taaksepäin siihen hetkeen, kun verinäytteet otettiin, pystyisimme tunnistamaan verianalyysimme avulla etukäteen useita ihmisiä, joille on kehittymässä sairaus seuraavan 10 vuoden aikana. Vertaamalla sinun verikoetuloksiasi jo analysoimiimme satoihin tuhansiin näytteisiin pystymme ennustamaan, kuinka pitkään sinä todennäköisesti elät terveenä.

Miten tulkitsen tulosta

Jos terveet vuodet -tuloksesi on matala, se tarkoittaa, että satojen tuhansien ihmisten joukosta ne henkilöt, joiden verianalyysitulokset olivat vastaavanlaiset kuin sinulla, sairastuivat suhteellisen varhaisessa iässä. Vastaavasti korkea tulos tarkoittaa, että vastaavanlaiset verianalyysitulokset saaneet elivät terveenä paljon pidempään.

Tulos ei missään tapauksessa ole tuomio. Elintavoillamme on suuri vaikutus terveyteemme, minkä vuoksi terveet vuodet -arvio antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa tulevaisuuden terveyttäsi tekemällä muutoksia elintapoihisi. Analysoimiemme näytteiden perusteella naiset elävät terveenä keskimäärin 78 vuotta ja miehet 74 vuotta. Elintapojen merkitys terveiden vuosien määrässä on kuitenkin merkittävä. Terveellisten ja epäterveellisten elintapojen ääripäissä ihmiset elävät keskimääräistä jopa 20 vuotta enemmän tai vähemmän, mikä voi tarkoittaa 40 vuoden eroa terveissä vuosissa.

Teetpä sitten muutoksia ruokavaliossa, liikuntatottumuksissa, unirytmissä tai stressitasossa, terveet vuodet -arvion avulla pystyt konkreettisesti seuraamaan miten tekemäsi muutokset vaikuttavat terveiden vuosiesi määrään.

Lähteet

WHO European Region: What is the burden of disease in the Region?

WHO reveals leading causes of death and disability worldwide: 2000-2019

Metabolic Biomarker Discovery for Risk of Peripheral Artery Disease Compared With Coronary Artery Disease

Predictive value of circulating NMR metabolic biomarkers for type 2 diabetes risk in the UK Biobank study

Metabolic biomarker profiling for identification of susceptibility to severe pneumonia and COVID-19 in the general population

Nightingale Healthin teknologiaa hyödyntäneet tutkimukset