Säännöllinen liikunta on sydänterveyden perusta. Viikoittainen liikunta tukee sydämen ja verisuonten terveyttä ja vähentää sydänsairauksien riskiä.

Aktiivisempi elämäntyyli kannattaa. Se parantaa useita sydänterveyteen suoraan tai epäsuorasti liittyviä osa-alueita, kuten kehonkoostumusta, insuliiniherkkyyttä, kolesteroliprofiilia, verenpainetta sekä luustolihasten ja verisuonten toimintaa. Samalla se vähentää tulehduksia ja sydänvaivojen riskiä.

Hyvä tavoite on harrastaa viikoittain vähintään 2,5 tuntia aerobista liikuntaa kohtalaisella kuormituksella tai 75 minuuttia suurella kuormituksella (tai yhdistellä molempia). Tämän lisäksi on hyvä tehdä lihaksistoa vahvistavia harjoituksia vähintään kahdesti viikossa.

Jo pienikin määrä liikuntaa on hyväksi. Esimerkiksi 5–10 minuutin päivittäinen rauhallinen juoksu parantaa sydänterveyttä. Juoksua harrastavien eliniänodotteen on todettu olevan noin 3 vuotta pidempi verrattuna niihin, jotka eivät harrasta juoksua.

Kaikenlaisesta liikunnasta on hyötyä – sekä aerobisesta että lihaksistoa vahvistavasta – ja hyödyt kasvavat, kun liikunnan määrää lisätään kohti suositustasoa. Liikkumisen voi jakaa lyhyempiin jaksoihin, jotka sopivat omaan päivärytmiin ja tottumuksiin.

Sydänterveyttä voi parantaa myös vähentämällä paikallaanoloa. Monet työskentelevät useita tunteja päivässä istuen paikallaan. Taukojen pitäminen, ylös nouseminen ja liikuskelu auttavat pitämään verenkierron kunnossa.