Mielen resilienssi -tulos kertoo kyvystäsi sietää arjen psyykkistä stressiä ja kuormitusta ilman, että ne aiheuttavat vakavaa ahdistusta tai masennusta.

Vaikka mielenterveyden ja verikokeen välistä yhteyttä voi olla vaikea mieltää, aivot ovat yhteydessä muuhun kehoon ja verikokeissa näkyvä hyvä yleisterveys onkin yhteydessä matalampaan masennus- ja ahdistusriskiin.

Mielen resilienssiin vaikuttavat matala-asteinen tulehdus, rasvahappotasapaino, ravintopohjaiset rasvahapot ja kolesterolitasapaino. Tulokseen vaikuttavat myös painoindeksi ja tupakointi.

Tuloksesi kuvaa todennäköisyyttäsi välttää vakava masennus ja ahdistus seuraavan 10 vuoden aikana. Esimerkiksi tulos ”2 kertaa suurempi” tarkoittaa, että sinulla on kaksi kertaa suurempi todennäköisyys välttää vakava masennus ja ahdistus verrattuna keskimääräiseen samanikäiseen ja -sukupuoliseen henkilöön.