Voimassa 9.5.2023 alkaen

Nämä Livit by Nightingale Health™ -palveluehdot kuluttajille määrittelevät Livit by Nightingale Health™ -kuluttajapalvelun käyttöä koskevat ehdot. Palvelun tarjoaa Nightingale Health. Palvelun tarkoitus on tarjota tietoa terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi sekä tekijöistä ja tavoista, joiden on osoitettu auttavan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja parantamisessa.

1 Määritelmät

Näissä Ehdoissa seuraavilla termeillä on alla määritellyt merkitykset:

Ehdot

tarkoittavat näitä Livit by Nightingale Health™ -palveluehtoja kuluttajille

Geeneihin perustuvat tulokset

tarkoittavat geeneihin perustuvia tuloksia, jotka toimitamme sinulle Sovelluksessa

Kit

tarkoittaa Livit Blood Collection Kit™ -näytteenottopakkausta

Nightingale Health (me)

tarkoittaa Nightingale Health Oyj:tä ja sen konserniyhtiötä

Ohjeet

tarkoittavat ohjeita, jotka toimitetaan Kitin kanssa

Palvelu

tarkoittaa Livit by Nightingale Health™ -kuluttajapalvelua

Sovellus

tarkoittaa Livit by Nightingale Health™ -mobiilisovellusta

Terveyden seurantapaketti

tarkoittaa Veritestipakettia, jonka voit ostaa meiltä tai valtuutetulta jakelijalta

Tietosuojaseloste

tarkoittaa Livit by Nightingale Health™ -tietosuojaselostetta

Tili

tarkoittaa tiliä, jonka luot Sovelluksessa

Veritesti

tarkoittaa sormenpääveritestiä, jonka otat kotona Kitillä

Veritestitulokset

tarkoittavat Veritestituloksia, jotka toimitamme sinulle Sovelluksessa

Verkkokauppa

tarkoittaa verkkokauppaamme osoitteessa shop.nightingalehealth.com

2 Palvelukuvaus ja yleiset Palveluehdot

Palvelun sisältö riippuu tekemistäsi valinnoista ja ostoista. Palvelun eri osa-alueet ovat:

 • Sovellus. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden käyttää ilmaiseksi yleistä terveys- ja hyvinvointisisältöä Sovelluksessa. Ennen kuin voit käyttää ilmaista sisältöä, sinun tulee rekisteröityä ja luoda Tili Sovelluksessa. Löydät lisätietoja Sovelluksen käytöstä ja sisällöstä kohdasta 4.
 • Veritesti. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden ostaa Veritestimme, jolla saat yksityiskohtaista, personoitua ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa tämänhetkisestä terveydentilastasi. Jokaisessa Veritestissä otat kotona verinäytteen sormenpäästäsi helppokäyttöisellä Kitillä, joka on CE-merkitty lääkinnällinen laite, ja lähetät näytteen meille analysoitavaksi. Kit sisältää kaikki välineet, jotka tarvitset näytteenottoa ja verinäytteen analysoitavaksi lähettämistä varten. Kun vastaanotamme verinäytteesi, analysoimme näytteen hyödyntäen kehittämäämme teknologiaa ja toimitamme Veritestituloksesi sekä niihin liittyvää sisältöä sinulle Sovelluksessa. Löydät lisätietoja tarjolla olevista Terveyden seurantapaketeista kohdasta 5.
 • Geeneihin perustuvat tulokset. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden ilman lisäkustannuksia saada tietoa terveydestäsi lataamalla geneettiset raakatietosi Palveluun saadaksesi Geeneihin perustuvat tulokset tietyillä terveysalueilla. Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että sinulla on geneettiset raakatiedot valikoidulta kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta sopivassa muodossa. Löydät lisätietoja Geeneihin perustuvista tuloksista kohdasta 8.

Jotta voit käyttää Palvelua, sinun tulee olla vähintään 18-vuotias ja sitoutua noudattamaan näitä Ehtoja ja Tietosuojaselostetta. Kiinnitäthän erityistä huomiota Ehdoissa mainittuihin varoituksiin ja varotoimiin. Jos ostat Terveyden seurantapaketin toiselle, Terveyden seurantapaketin käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias ja kyettävä laillisesti hyväksymään ja sitoutumaan näihin Ehtoihin. Jos et ole 18-vuotias tai sitoudu näihin Ehtoihin, älä käytä Palvelua.

Nightingale Health on Kitin laillinen valmistaja ja vastuussa Palvelusta soveltuvan pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

Sovellus on ladattavissa Apple App Store ja Google Play Store -sovelluskaupoissa, joissa on ilmaistu vaatimukset käyttämäsi mobiililaitteen ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuudelle. Sinulla tulee olla yhteensopiva mobiililaite, käyttöjärjestelmä ja internetyhteys Palvelun käyttämiseksi.

Kaikki Palvelun osa-alueet eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Käy katsomassa Sovelluksessa tai UKK-sivullamme onko tietty Palvelun osa-alue saatavilla maassasi.

Voit ostaa Terveyden seurantapaketin tai Terveyden seurantapaketin lahjakortin Sovelluksesta, Verkkokaupasta tai valtuutetun jakelijamme kautta. Huomioithan, että kaikki Terveyden seurantapaketit ja lahjakortit eivät ole saatavilla kaikissa myyntikanavissa. Löydät lisätietoja hinnoittelusta ja maksuehdoista kohdasta 11.

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan loppukäyttäjille ja Palvelun jälleenmyyti on kielletty ilman Nightingale Healthin etukäteistä kirjallista valtuutusta.

3 Tili ja sopimuksen tekeminen

Ennen kuin voit käyttää Palvelua sinun on luotava Tili Sovelluksessa. Sovelluksen käyttöä koskeva sopimus Nightingale Healthin ja sinun välilläsi muodostuu, kun luot Tilin ja hyväksyt nämä Ehdot. Sovellus on saatavilla ja sopimus välillämme tehdään englanniksi tai suomeksi. Emme tallenna kopiota sopimuksesta, jonka solmit kanssamme, etkä myöskään pääse näkemään kyseistä kopiota Sovelluksessa sopimuksen tekemisen jälkeen. Voit kuitenkin aina avata nämä Ehdot Sovelluksen asetuksissa.

Vastuullasi on pitää Tiliisi liittyvät kirjautumistiedot ja muut tiedot luottamuksellisina ja ajantasaisina. Sinun tulee ilmoittaa Nightingale Healthille välittömästi Tilisi luvattomasta käytöstä. Varaamme oikeuden ilman etukäteisilmoitusta ja harkintamme mukaan jäädyttää, muokata tai poistaa Tilisi siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sinun tai meidän oikeutettujen etujen suojaamiseksi, jos Tiliä on käytetty laittomiin, petollisiin tai muihin vastaaviin tarkoituksiin tai jos on tapahtunut tietoturvaloukkaus tai epäilemme tietoturvaloukkauksen tapahtuvan taikka jos näitä Ehtoja ei ole noudatettu. Palautamme Tilisi, kun jäädyttämiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen johtanut asia on ratkaistu. Tämä ei rajoita lakisääteisiä oikeuksia, jotka sinulla saattaa olla soveltuvan pakottavan lain alla kyseisen jäädyttämisen, muokkaamisen tai poistamisen takia.

Voit tarkastella ja muuttaa Tilisi kirjautumistietoja ja muita tietoja Sovelluksessa. Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä, ota meihin yhteyttä käyttäen kohdassa 22 ilmoitettuja yhteystietoja.

Jos päätät poistaa Tilisi, voit tehdä niin käyttämällä poistotoimintoa Sovelluksen asetuksissa. Huomioithan kuitenkin, että Terveyden seurantapaketin tai lahjakortin hyvitys on mahdollinen ainoastaan kohdassa 12 kuvatulla tavalla. Tilisi poistamisen jälkeen jatkamme tietojesi käsittelyä soveltuvien lakien vaatimusten sekä Tietosuojaselosteen mukaisesti.

4 Sovelluksen käyttö ja sisältö

Nightingale Health myöntää sinulle rajoitetun oikeuden käyttää Sovellusta ja sen sisältöä näiden Ehtojen, Tietosuojaselosteen ja muiden Nightingale Healthin sinulle aika ajoin antamien ohjeiden mukaisesti.

Sovelluksen ilmaiseen sisältöön kuuluu oppitunteja, vinkkejä, artikkeleita ja muuta vaihtuvaa sisältöä, jotka keskittyvät tekijöihin ja tapoihin, joiden on osoitettu auttavan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja parantamisessa. Lisäksi näytämme sinulle arvioidun tilastollisen vaihteluvälin terveistä vuosista, jotka keskivertonaisella todennäköisesti on elämänsä aikana. Tämä arvio on laskettu hyödyntäen kehittämiämme algoritmeja, jotka on kehitetty perustuen tuloksiin tieteellisestä tutkimuksesta, sekä käyttäen laajoja väestön terveystietojoukkoja, jotka osoittavat miten tietyt perustekijät ja veritestitulokset liittyvät yleisiin kroonisiin sairauksiin ja muihin terveydentiloihin. Jos haluat nähdä arvioidun tilastollisen vaihteluvälin keskivertomiehelle, voit päivittää biologisen sukupuolesi Sovelluksen asetuksissa. Huomaa kuitenkin, että arviot perustuvat vain tilastotietoihin eivätkä meille jakamiisi perustietoihin. Arvioiden tarkoitus on ainoastaan kannustaa terveelliseen elämäntapaan, joka tukee yleistä terveyttä ja hyvinvointia. Tarkka terveiden vuosiesi lukumäärä voi olla suurempi tai pienempi kuin arvioitu vaihteluväli.

Nightingale Health voi aika ajoin Nightingale Healthin lakisääteisten velvollisuuksien mukaisesti tai muuten parantaa, päivittää tai muuttaa Sovellusta perustellusta syystä, esimerkiksi uusien toiminnollisuuksien, ominaisuuksien tai sisällön tarjoamiseksi tai Sovelluksen turvallisuuden parantamiseksi. Ilmoitamme uusista julkaisuista ja päivityksistä Sovelluksessa. Jos et asenna sinulle tarjottuja uusia julkaisuja tai päivityksiä kohtuullisessa ajassa, emme vastaa Palvelun virheestä, joka johtuu ainoastaan uuden julkaisun tai päivityksen puuttumisesta edellyttäen, että olemme tiedottaneet sinua uudesta julkaisusta tai päivityksestä ja siihen liittyvistä asennusohjeista (jos sellaisia on).

Et saa käyttää Sovellusta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Palvelun käyttämiseen. Ellei soveltuva pakottava laki toisin salli, et saa suoraan tai välillisesti kopioida, muuttaa tai tehdä johdannaisia Sovelluksesta. Lisäksi kaikenlainen takaisinmallinnus, purkaminen, kääntäminen, koodin purkaminen, sovittaminen ja muut yritykset saada Sovelluksen lähdekoodi, komponentti tai muu osa selville on ehdottomasti kielletty, ellei soveltuva pakottava laki toisin salli. Sovellusta ei saa käyttää tarkoitukseen, joka loukkaa mitä tahansa immateriaalioikeutta tai muuta toisen henkilön oikeutta tai joka muuten loukkaa mitä tahansa lakia tai asetusta taikka näitä Ehtoja.

5 Terveyden seurantapaketit

Myymme Veritestiä erilaisten Terveyden seurantapakettien muodossa. Voit valita sinulle parhaiten sopivan Terveyden seurantapaketin tarjolla olevista vaihtoehdoista:

 • Kertakäyttöinen Veritesti. Jos valitset kertakäyttöisen palvelupakettimme, lähetämme sinulle yhden (1) Kitin sen jälkeen, kun olet saattanut tilausprosessin ja maksun loppuun.
 • Määräaikaiset Terveyden seurantapaketit. Voit seurata kuinka muutokset elämäntavassasi vaikuttavat Veritestituloksiisi ostamalla määräaikaisen Terveyden seurantapakettimme. Voit valita kuinka monta Kittiä saat määräaikana, ja me lähetämme tilatut Kitit sinulle valitsemasi paketin ehtojen mukaisesti (kuuden, neljän tai kolmen kuukauden välein). Määräaikaista Terveyden seurantapakettia ei voi pääsääntöisesti irtisanoa määräaikana ja Terveyden seurantapaketti ei uusiudu automaattisesti.

Kun ostat Terveyden seurantapaketin kauttamme, hyväksyt tarjouksemme ja teet sitovan ostosopimuksen Nightingale Healthin kanssa. Voit korjata tilausta milloin tahansa ennen kuin saatat tilauksen ja maksun loppuun. Terveyden seurantapaketin ostoa koskeva sopimus välillämme tehdään englanniksi tai suomeksi. Emme tallenna kopiota sopimuksesta, jonka solmit kanssamme, etkä myöskään pääse näkemään kyseistä kopiota sopimuksen tekemisen jälkeen. Voit kuitenkin aina avata nämä Ehdot Sovelluksen asetuksissa ja me lähetämme sinulle tilausvahvistuksen sähköpostitse.

Voimme muuttaa Terveyden seurantapakettien sisältöä ajoittain. Käy Sovelluksen kaupassa nähdäksesi saatavilla olevat Terveyden seurantapaketit ennen ostoksen tekemistä.

Vaihtoehtoisesti valtuutetut jakelijamme myyvät Terveyden seurantapaketteja ehtojensa mukaisesti.

6 Kitin toimitus ja käyttö

Terveyden seurantapakettiin sisältyvän Kitin sujuvan toimituksen varmistamiseksi sinun tulee antaa oikeat osoitetiedot ja muut vaaditut tiedot Terveyden seurantapaketin oston yhteydessä ja pitää kyseiset tiedot ajantasaisina. Varaamme oikeuden hylätä virheellisen tai puutteellisen oston tai toimituksen. Toimitamme kauttamme Terveyden seurantapaketin ostaneille ensimmäisen Kitin noin kymmenen (10) arkipäivän kuluessa ostopäivästä, ja valitsemastasi Terveyden seurantapaketista riippuen loput Kitit automaattisesti sovituin välein (kuuden, neljän tai kolmen kuukauden välein). Jos ostat Terveyden seurantapaketin valtuutetun jakelijamme kautta, saat lisätietoja toimitusajoista ja -tavoista sekä muista toimitusehdoista jakelijan ehdoista.

Jos asut Euroopan unionin (EU) ulkopuolella, saatat olla Kitin maahantuoja asuinmaassasi. Siinä tapauksessa valtuutat Nightingale Healthin nimittämään puolestasi tullimeklarin (suoran edustajan) tuomaan Kitin asuinmaahasi ja hoitamaan maahantuontiin liittyvät tarvittavat tulliprosessit. Saatat joutua hyväksymään toimituksen verkkoportaalin kautta.

Kit tulee käyttää Ohjeiden mukaisesti. Kit on kertakäyttötuote. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa epätarkkoihin Veritestituloksiin tai Nightingale Healthin kyvyttömyyteen käsitellä verinäytteesi ja toimittaa Veritestituloksesi. Nightingale Health ei vastaa Ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Veritestiä ei tule käyttää, jos käyttäjällä on verenvuotohäiriö tai vastaava sairaus. Olethan yhteydessä meihin käyttäen kohdassa 22 ilmoitettuja yhteystietoja, jos olet epävarma voiko tietty terveydentila vaikuttaa Kitin käyttöön tai Veritestituloksiin.

Kit tulee käyttää ennen Kitin pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

Veritestin, Kitin tai minkä tahansa niiden osan kopiointi, purkaminen, takaisinmallinnus, muuttaminen tai johdannaisen tekeminen, tai edellä mainittujen toimien mahdollistaminen, on ehdottomasti kielletty.

Paaston jälkeen otettu verinäyte antaa tarkimmat Veritestitulokset, jotka heijastavat terveyttäsi ja hyvinvointiasi. Siksi suosittelemme, että paastoat 10–12 tuntia ennen kuin käytät Kittiä.

Sinun täytyy rekisteröidä Kit Sovelluksessa ennen kuin otat verinäytteen sormenpäästäsi Ohjeiden mukaisesti. Rekisteröinnin yhteydessä pyydämme sinua antamaan tietyt perustiedot, joita käytetään Veritestitulostesi laskemisessa. Jotta saat tarkat Veritestitulokset, varmista, että annat oikeat ja ajantasaiset tiedot. Jos kieltäydyt antamasta pyydettyjä tietoja, emme voi toimittaa Veritestituloksia sinulle. Huomaa myös, että jos muutat perustietojasi myöhemmin Sovelluksen asetuksissa, se vaikuttaa ainoastaan tuleviin Veritestituloksiisi eikä automaattisesti päivitä Veritestituloksiasi, jotka on jo laskettu ja toimitettu sinulle.

Kit on rekisteröitävä käyttäjän Tilillä ja jonkun muun henkilön verinäytteen lähettäminen meille on ehdottomasti kielletty. Jos olet tilannut Terveyden seurantapaketin jollekin toiselle henkilölle, kyseisen henkilön on rekisteröitävä Kit Tilillään tai luotava Tili rekisteröintiä varten. Näytteenoton jälkeen sinun tulee lähettää meille Kittiin sisältyvä verenkeruulaite, johon olet ottanut verinäytteesi, kahdentoista (12) tunnin kuluessa näytteenotosta Kittiin sisältyvien palautusohjeiden mukaisesti. Palauttamisesta ei aiheudu sinulle lisäkustannuksia.

Kun olemme vastaanottaneet verinäytteesi, aloitamme verinäytteen käsittelyn ja toimitamme Veritestituloksesi noin seitsemän (7) arkipäivän kuluessa verinäytteen vastaanottamisesta. Toimitamme Veritestitulokset Sovelluksessa riippumatta siitä, mistä ostit Terveyden seurantapaketin. Lähetämme sinulle tekstiviestin, kun Veritestituloksesi ovat valmiit. Ryhdymme kohtuullisiin toimiin Veritestitulostesi toimittamiseksi arvioidussa ajassa.

7 Veritestitulokset

Veritestitulokset perustuvat antamiisi perustietoihin sekä Veritestiisi. Mittaamme sormenpäästä ottamasi verinäytteen ydinmagneettiseen resonanssiin perustuvalla teknologiallamme ja laskemme riskisi saada tiettyjä tauteja hyödyntäen kehittämiämme algoritmeja, jotka on kehitetty perustuen tuloksiin tieteellisestä tutkimuksesta, sekä käyttäen laajoja väestön terveystietojoukkoja, jotka osoittavat miten tietyt perustekijät ja veritestitulokset liittyvät yleisiin kroonisiin sairauksiin sekä muihin terveydentiloihin. Kun analyysimme on valmis, toimitamme Veritestitulokset sinulle validoitujen, CE-merkittyjen terveysmittarien muodossa seuraavasti:

 • Terveet vuodet. Annamme sinulle personoidun arvion terveistä vuosista, jotka sinulla todennäköisesti on elämäsi aikana ennen kuin saat jonkun 10 taudista, jotka Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt aiheuttavan eniten muista syistä kuin onnettomuuksista johtuvia sairastavuusvakioituja elinvuosia Euroopassa vuonna 2019, eli iskeemisen sydänsairauden, aivohalvauksen, keuhkosyövän, diabeteksen, selkä- tai niskakivun, kroonisen obstruktiivisen keuhkosairauden, Alzheimerin taudin tai muun dementian, masennustaudin, maksakirroosin, paksusuoli- tai peräsuolisyövän. Arvio on keskiarvo henkilölle, jolla on samat Tulokset kuin sinulla, ja todellinen terveiden vuosiesi määrä voi olla korkeampi tai matalampi. Näytämme sinulle myös, kuinka arviosi vertautuu ikäisiisi ja samaa sukupuolta oleviin ihmisiin.
 • Sydän. Annamme sinulle tietoa sydäntautiresistenssistäsi eli kehosi kyvystä välttää sydän- ja verisuonitauteja pitkällä aikavälillä verrattuna ikäisiisi ja samaa sukupuolta oleviin ihmisiin. Koska riskisi saada sydän- tai verisuonitauti on vahvasti ikäriippuvainen, annamme sinulle myös terveysmittarin nimeltä ”sydänikä”, joka kuvaa suhteellista riskiäsi saada sydän- tai verisuonitauti vuosilukuna.
 • Aineenvaihdunta. Annamme sinulle tietoa diabetesresistenssistäsi eli kehosi kyvystä välttää 2-tyypin diabetes pitkällä aikavälillä verrattuna ikäisiisi ja samaa sukupuolta oleviin ihmisiin.
 • Mieli. Annamme sinulle tietoa mielesi resilienssistä eli kyvystäsi välttää vakava masennus ja ahdistus pitkällä aikavälillä verrattuna ikäisiisi ja samaa sukupuolta oleviin ihmisiin.
 • Vastustuskyky. Annamme sinulle tietoa vastustuskykysi tasosta eli kehosi kyvystä kamppailla infektiota vastaan verrattuna ikäisiisi ja samaa sukupuolta oleviin ihmisiin. Terveysmittari perustuu riskiisi saada vakava keuhkokuume, influenssa tai sairaalahoitoa vaativa koronavirusinfektio. Koska riskisi saada vakava infektio on vahvasti ikäriippuvainen, annamme sinulle myös terveysmittarin nimeltä ”vastustuskykyikä”, joka kuvaa suhteellista riskiäsi saada vakava infektio vuosilukuna.

Lisäksi kehittämämme teknologia tuottaa yhteenvetotietoa tietyistä merkkiaineista veressäsi nimeltä veritestiin vaikuttavat tekijät, jotka ovat oleellisia terveysmittareiden laskemisessa. Annamme sinulle tietoa seuraavista veritestiin vaikuttavista tekijöistä Sovelluksessa terveysmittareiden yhteydessä: kolesterolitasapaino, matala-asteinen tulehdus, rasvahappotasapaino, ravintopohjaiset rasvahapot ja aineenvaihdunnan tehokkuus.

Saat lisätietoa Veritestituloksista Sovelluksessa. Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä Veritestituloksista, voit myös olla meihin yhteydessä käyttäen kohdassa 22 ilmoitettuja yhteystietoja.

Voimme muuttaa Veritestin ja Veritestitulosten sisältöä ajoittain. Tutustu näihin Ehtoihin ennen kuin ostat Terveyden seurantapaketin lukeaksesi ajantasaisen kuvauksen Veritestistä ja Veritestituloksista.

8 Geeneihin perustuvat tulokset

Geeneihin perustuvat tulokset ovat saatavilla vain loppuasiakkaille, jotka ovat tehneet kuluttajille tarkoitetun, valikoidun kolmannen osapuolen palveluntarjoajan (23andMe, MyHeritage, Ancestry) DNA-analyysin ja saaneet palveluntarjoajalta geneettiset raakatiedot sopivassa muodossa (.zip tai .gz).

Geeneihin perustuvat tulokset lasketaan niiden geneettisten raakatietojen perusteella, jotka jaat meille lataamalla ne verkkosivuston kautta Sovelluksen ohjeiden mukaisesti. Geneettisten raakatietojen tulee olla sinun, ja jonkun muun henkilön geneettisten raakatietojen lataaminen on ehdottomasti kielletty.

Laskemme Geeneihin perustuvat tuloksesi hyödyntäen kehittämiämme algoritmeja, jotka on kehitetty perustuen tuloksiin tieteellisestä tutkimuksesta, sekä käyttäen laajoja väestön terveystietojoukkoja, jotka osoittavat miten tietyt genomissasi olevat geneettiset variantit liittyvät tiettyihin kroonisiin sairauksiin. Katsomme genomisi kohtia, jotka yleensä vaihtelevat ihmisten välillä ja vaikuttavat riskiisi sairastua sepelvaltimotautiin tai tyypin 2 diabetekseen. Toimitamme Geeneihin perustuvat tulokset sinulle Sovelluksessa kahdella terveysalueella seuraavasti:

 • Sydän. Sydämen Geeneihin perustuva tulos perustuu geneettiseen riskiisi sairastua sepelvaltimotautiin verrattuna muihin ihmisiin, joilla on samanlainen geneettinen tausta.
 • Aineenvaihdunta. Aineenvaihdunnan Geeneihin perustuva tulos perustuu geneettiseen riskiisi sairastua tyypin 2 diabetekseen verrattuna muihin ihmisiin, joilla on samanlainen geneettinen tausta.

Lisäksi kehittämämme teknologia tuottaa yhteenvetotietoa genomistasi nimeltä geneettiset tekijät, jotka vetävät yhteen tiedot, joita käytämme Geeneihin perustuvien tulosten laskemisessa: sydänterveyteen liittyvä geenitulos ja diabetekseen liittyvä geenitulos. Annamme sinulle tietoa kyseisistä geneettisistä tekijöistä Sovelluksessa.

Jos olet käyttänyt Veritestiä ja saanut Veritestitulokset Sovelluksessa, Geeneihin perustuvat tulokset täydentävät Veritestiin perustuvaa riskiennustettasi yhdistämällä tiedot DNA:stasi (geneettiset variantit genomissasi) Veritestituloksiisi, mikä johtaa parempaan yleiskuvaan terveydestäsi perustuen sekä elämäntapaan että genomiin. Päivitämme kokonaistautiresistenssilaskelmasi Sydän- ja Aineenvaihdunta-terveysalueilla geneettisistä raakatiedoistasi johdetuilla tiedoilla. Lisäksi näytämme sinulle, kuinka verinäytteesi analyysiin perustuva tautiresistenssisi vertautuu geneettisistä raakatiedoistasi johdettuihin tietoihin perustuvaan tautiresistenssiisi. Vertaamalla kokonaistautiresistenssiäsi geneettiseen tautiresistenssiisi voit nähdä parantaako vai heikentääkö elämäntapasi kokonaistautiresistenssiäsi.

Geeneihin perustuvia tuloksiasi laskettaessa emme ota huomioon tietoja mutaatioista, jotka aiheuttavat huomattavan riskin, kuten mutaatioista BRCA1-geenissä. Vaikka käytämme mahdollisimman paljon dataa, hyödyntämämme tieteellinen tutkimus sisältää enemmän tietoa eurooppalaista syntyperää olevista kuin useimmista muista maanosista tulevista henkilöistä, joten tulostesi tarkkuus voi vaihdella geneettisen taustasi mukaan.

Saat lisätietoa Geeneihin perustuvista tuloksista Sovelluksesta. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää Geeneihin perustuvista tuloksista, voit myös olla meihin yhteydessä käyttäen kohdassa 22 ilmoitettuja yhteystietoja.

Voimme muuttaa Geeneihin perustuvien tulosten sisältöä ajoittain. Tutustu näihin Ehtoihin lukeaksesi ajantasaisen kuvauksen Geeneihin perustuvista tuloksista.

Sovellus sisältää toiminnon, jolla voit piilottaa Geeneihin perustuvat tuloksesi. Kehotamme sinua harkitsemaan tarkasti, missä ja kenen kanssa päätät jakaa Geeneihin perustuvat tuloksesi.

9 Vastuuvapauslausekkeet

Veritestitulokset, Geeneihin perustuvat tulokset ja muu Sovelluksen sisältö eivät ole lääkärin antama lääketieteellinen diagnoosi eivätkä ne voi yksin muodostaa perustaa lääketieteelliselle diagnoosille. Suosittelemme, että konsultoit lääkäriäsi säännöllisesti saadaksesi lääketieteellisen diagnoosin tai jos olet huolissasi Geeneihin perustuvien tulosten tai Veritestitulosten perusteella. Huomioithan lisäksi, että Veritestitulokset ja Geeneihin perustuvat tulokset eivät kata kaikkia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kokonaisriskiisi saada tietty tauti. Esimerkiksi tietty lääkitys, ehkäisypillerit ja tietyt terveydentilat voivat vaikuttaa Veritestituloksiin. Lisäksi geenisi ovat vastuussa vain pienestä osasta riskiäsi sairastua tiettyyn sairauteen, ja monet ympäristötekijät ja elämäntapavalinnat ovat tärkeitä kokonaisriskisi ennustamisessa. Interventio tai muu toimenpide, johon päätät ryhtyä Veritestitulostesi, Geeneihin perustuvien tulostesi tai muun Sovelluksen sisällön perusteella, on täysin omalla vastuullasi.

Emme pysty varmistamaan meille jakamiesi geneettisten raakatietojen luotettavuutta tai tarkkuutta, koska ne on saatu kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta. Nightingale Health ei vastaa mistään kolmannen osapuolen DNA-analyysipalveluun liittyvästä sisällöstä tai muusta tekijästä, ja käytät kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua ja luotat siihen omalla vastuullasi kolmannen osapuolen palvelun ehtojen mukaisesti. Jos geneettiset raakatietosi ovat millään tavalla riittämättömiä, vioittuneita tai epäluotettavia, pidätämme oikeuden olla analysoimatta geneettisiä raakatietoja ja olla toimittamatta Geeneihin perustuvia tuloksia sinulle.

10 Lahjakortit

Voit ostaa Terveyden seurantapaketin lahjakortin Sovelluksen kaupasta, Verkkokaupasta tai valtuutetulta jakelijaltamme.

Voit lunastaa lahjakortin Sovelluksessa kirjoittamalla lahjakortissasi olevan koodin sille varattuun paikkaan Sovelluksen kaupassa. Huomioithan, että lahjakortit voivat sisältää lahjakortin käyttöä ja lahjakortilla ostamista koskevia lisäehtoja, joita sinun tulee noudattaa, kun käytät lahjakorttia.

Kauttamme ostettu lahjakortti on voimassa ja lunastettava kuuden (6) kuukauden kuluessa lahjakortin ostosta, ellei soveltuvasta pakottavasta laista muuta johdu. Jokaisen lahjakortin voi käyttää vain kerran. Lahjakortteja ei voi vaihtaa rahaksi.

Toimitamme kauttamme ostetun lahjakortin sähköpostitse välittömästi oston loppuunsaattamisen jälkeen. Valtuutetun jakelijamme kautta ostetun lahjakortin toimituksesta saat lisätietoa jakelijan toimitusehdoista.

11 Hinnoittelu ja maksuehdot

Jos ostat Terveyden seurantapaketin tai lahjakortin kauttamme Sovelluksesta tai Verkkokaupasta, Terveyden seurantapaketin tai lahjakortin hinta, mukaan lukien verot, toimituskulut, ja muut mahdolliset maksut, on tilaussivulla ostohetkellä ilmoitettu hinta. Valitsemasi Terveyden seurantapaketti tai lahjakortti on maksettava ostohetkellä. Tiedot hyväksytyistä maksutavoista ilmoitetaan sinulle tilausprosessin yhteydessä. Varaamme oikeuden muuttaa tai lopettaa tietyn maksutavan milloin tahansa suhteessa tuleviin ostoihin.

Jos sinulla on alennuskoodi, voit käyttää sitä ostosi yhteydessä Sovelluksessa tai Verkkokaupassa. Huomioithan, että alennuskoodin käyttöä voivat koskea erityisehdot, kuten voimassaoloaika, joita sinun tulee noudattaa.

Jos ostat Terveyden seurantapaketin tai lahjakortin valtuutetun jakelijamme kautta, Terveyden seurantapaketin tai lahjakortin hinta on valtuutetun jakelijan verkkosivuilla tai fyysisessä toimipisteessä ilmoitettu hinta ja maksu tehdään jakelijan maksuehtojen mukaisesti.

12 Peruuttamisoikeus

Jos ostat Terveyden seurantapaketin tai lahjakortin Sovelluksesta tai Verkkokaupasta, sinulla on lakisääteinen peruuttamisoikeus neljätoista (14) päivää ostohetkestä. Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, noudata seuraavia peruuttamisohjeita:

Peruuttamisohjeet

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa Terveyden seurantapaketin tai lahjakortin ostoa koskeva sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa ostohetkestä (peruuttamisaika) ilmoittamatta syytä peruuttamiselle.

Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, lähetä meille yksiselitteinen ilmoitus, jossa kerrot päätöksestäsi peruuttaa sopimus (peruuttamisilmoitus). Voit käyttää täältä löytyvää peruuttamislomaketta, lähettää ilmoituksen sähköpostitse (support@nightingalehealth.com) tai postitse (Nightingale Health Oyj, Mannerheimintie 164a, 00300, Helsinki) tai tehdä sen puhelimitse (020 730 1812). Jos käytät peruuttamisoikeuttasi, vahvistamme peruuttamisilmoituksen vastaanottamisen sähköpostitse.

Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että lähetät meille peruuttamisilmoituksesi ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat sopimuksen, hyvitämme kaikki sinulta saamamme maksut ilman tarpeetonta viivästystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua päivästä, jolloin vastaanotamme peruuttamisilmoituksesi. Maksamme hyvityksen käyttäen samaa maksutapaa, jota käytit ostoa tehdessäsi, ellet ole nimenomaisesti suostunut muunlaiseen järjestelyyn. Joka tapauksessa sinulle ei aiheudu kuluja hyvityksen maksamisesta.

Jos peruuttamisilmoituksesi vastaanottamishetkellä olemme jo lähettäneet Kitin sinulle tai Palvelun käyttäjälle, sinun tai Palvelun käyttäjän on palautettava Kit meille (Nightingale Health Oyj, Mannerheimintie 164a, 00300 Helsinki) ilman tarpeetonta viivästystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päivästä, jolloin teet peruuttamisilmoituksen tai vastaanotat tai käyttäjä vastaanottaa Kitin, sen mukaan kumpi tapahtuu myöhemmin. Sinun on maksettava suorat kulut, jotka aiheutuvat Kitin palauttamisesta meille. Voimme kieltäytyä maksamasta hyvitystä, kunnes olemme vastaanottaneet Kitin tai kunnes olet toimittanut todisteen Kitin palauttamisesta meille, kumpi tahansa tapahtuu aiemmin.

Peruuttamisoikeuden rajoitukset

Terveys- ja hygieniasyistä Kit on sinetöity tavara, joka täytyy palauttaa avaamattomana alkuperäispakkauksessaan. Jos Kit on avattu peruuttamishetkeen mennessä, hyvitys Terveyden seurantapaketista tai lahjakortista ei enää ole mahdollinen.

Peruuttamisohjeet päättyvät

Jos olet ostanut Terveyden seurantapaketin tai lahjakortin valtuutetun jakelijamme kautta, saat lisätietoja peruuttamisoikeudestasi jakelijan ehdoista.

13 Puutteellinen toimitus

Jos Kit on kadonnut tai vahingoittunut kuljetuksen aikana, voit pyytä meitä lähettämään sinulle uuden Kitin ottamalla meihin yhteyttä kohtuullisessa ajassa osoitteessa support@nightingalehealth.com. Soveltuvan pakottavan lain mukaan sinulla voi myös olla oikeus peruuttaa ostoksesi puutteellisen toimituksen perusteella. Jos haluat käyttää lainmukaista oikeuttasi peruuttaa ostoksesi, ota meihin yhteyttä osoitteessa support@nightingalehealth.com. Voimme pyytää sinua palauttamaan vahingoittuneen Kitin ilman kustannuksia sinulle. Lakisääteiset takuuoikeutesi Kitin tai Palvelun virhetapauksessa säilyvät ennallaan, mutta sinulla on oikeus vaatia virheistä johtuvia vahingonkorvauksia vain siltä osin kuin vastuumme ei ole poissuljettu tai rajoitettu kohdan 15 mukaisesti.

Jos olet ostanut Terveyden seurantapaketin valtuutetun jakelijamme kautta, saat lisätietoja vahingoittuneiden tavaroiden käsittelystä jakelijan ehdoista.

14 Immateriaalioikeudet

NIGHTINGALE HEALTH, LIVIT BLOOD COLLECTION KIT, LIVIT ja LIVIT BY NIGHTINGALE HEALTH ovat Nightingale Healthin tavaramerkkejä. Palvelu, Sovellus, Verkkokauppa, Kit, niiden perustana oleva teknologia sekä niiden sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä, patenteilla sekä muilla immateriaalioikeuksilla. Nightingale Health tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki Palveluun, Sovellukseen, Verkkokauppaan, Veritestiin, Kittiin, Ohjeisiin ja muihin Nightingale Healthin Palvelua varten julkaisemiin materiaaleihin liittyvät, tai niihin sisältyvät, immateriaalioikeudet. Lukuun ottamatta näissä Ehdoissa nimenomaisesti myönnettyjä oikeuksia, Nightingale Health ei myönnä sinulle mitään lisenssiä tai muuta oikeutta käyttää yllä mainittuja immateriaalioikeuksia. Emmekä myöskään myy Sovellusta sinulle.

Jos annat Nightingale Healthille ehdotuksia tai palautetta, ymmärrät ja hyväksyt, että Nightingale Health voi käyttää kyseisiä ehdotuksia ja palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien Palvelun, Sovelluksen, Verkkokaupan, Veritestin ja Kitin parantamiseen, ilman mitään ansionosoitusta tai korvausta millekään osapuolelle. Edellä mainittu ei koske henkilötietojesi käsittelyä, mikä tapahtuu Tietosuojaselosteen mukaisesti.

15 Vastuuehdot

Nightingale Health vastaa Palvelua koskevista virheistä, viivästyksistä ja vahingoista soveltuvan pakottavan lain mukaisesti. Mitään näissä Ehdoissa esitettyä ei tule tulkita siten, että se sulkisi pois tai rajoittaisi vastuutamme sinua kohtaan, jos kyseinen rajoitus olisi lainvastainen. Tämä sisältää vastuun tahallisesti aiheutetusta vahingosta, vastuun huolimattomuudellamme tai työtekijöidemme, edustajiemme, tai alihankkijoidemme huolimattomuudella aiheutetusta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, sekä vastuun petoksella tai petollisella harhaanjohtamisella aiheutetusta vahingosta.

Soveltuvan pakottavan lain sallimissa rajoissa:

 • Nightingale Healthin Palvelua koskeva kokonaisvastuu on rajoitettu Palvelusta vahinkotapahtumaa edeltävien kahdentoista (12) kuukauden aikana maksamaasi (tai toisen puolestasi maksamaan) hintaan tai sataan euroon (EUR 100), jos Palvelusta ei ole maksettu meille mitään;
 • Nightingale Healthin vastuu on rajoitettu ennakoitavissa oleviin, tyypillisiin menetyksiin ja vahinkoihin, ja Nightingale Health ei vastaa epäsuorista, erityisistä, rangaistusluonteisista tai välillisistä vahingoista;
 • Nightingale Health ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Nightingale Healthin kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta;
 • Vastaat Palvelun (mukaan lukien Kitin) väärinkäytöstä ja näiden Ehtojen tai Ohjeiden vastaisesta menettelystäsi sekä niiden seurauksista; ja
 • Nightingale Health ei vastaa Palvelun tai Kitin käytöstä näiden Ehtojen tai Ohjeiden vastaisesti.

16 Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 ja muun soveltuvan pakottavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Nightingale Healthin tietosuojaperiaatteet on kuvattu tarkemmin Tietosuojaselosteessa.

17 Alihankkijat

Nightingale Healthilla on oikeus käyttää alihankkijoita Palveluun liittyvien velvoitteiden täyttämisessä ilman erillistä lupaasi.

18 Muutokset Ehtoihin

Varaamme oikeuden muuttaa näitä Ehtoja ajoittain soveltuvassa laissa tapahtuvien tai parhaiden käytäntöjen muutosten huomioimiseksi taikka Sovelluksen tai Palvelun muutosten (kuten uusien ominaisuuksien) johdosta. Ilmoitamme näiden Ehtojen muutoksista sinulle Sovelluksessa. Jos et hyväksy ilmoitettuja muutoksia, et voi jatkaa Sovelluksen tai Palvelun käyttöä. Edellä mainitusta huolimatta, ostamaasi Terveyden seurantapakettiin sovelletaan sitä Ehtojen versiota, joka on voimassa ostaessasi Terveyden seurantapaketin, ellei muutos soveltuvassa pakottavassa laissa edellytä toisin. Tarkistathan tämän sivun ennen kuin ostat Terveyden seurantapaketin, sillä voimassa oleva Ehtoversio voi olla eri versio kuin se, joka soveltui edelliseen ostokseesi.

19 Linkit kolmansien osapuolten sivustoille

Sovellus ja Verkkokauppa sisältävät linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille. Kyseiset linkit parantavat käyttökokemustasi ja niitä ei ole tarkoitettu Nightingale Healthin suosituksiksi koskien kyseisten sivustojen laatua, luotettavuutta tai muita ominaisuuksia. Nightingale Health ei vastaa mistään sisällöstä tai muista tekijöistä, jotka liittyvät kolmannen osapuolen sivustoon, ja käytät kolmannen osapuolen sivuston sisältöä ja luotat siihen omalla vastuullasi sivuston ehtojen mukaisesti.

20 Muut ehdot

Sinulla ei ole oikeutta siirtää Ehtoihin perustuvia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi kolmannelle ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme.

Kaikkia Ehtojen kohtia on noudatettava. Jos tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen katsoo jonkin Ehtojen kohdan mitättömäksi, lainvastaiseksi tai muuten pätemättömäksi, muut Ehtojen kohdat jäävät kaikilta osin voimaan.

Nämä Ehdot, Tietosuojaseloste, Ohjeet ja tiedot, jotka annamme sinulle Sovelluksessa tai Verkkokaupassa ostosi yhteydessä, muodostavat Palvelua koskevan sopimuksen ja muu suullinen tai kirjallinen viestintä ei ole osa sopimusta. Rajoittamatta edellä mainittua yleissääntöä valtuutetun jakelijan Terveyden seurantapaketin tai lahjakortin ostoa koskevia ehtoja sovelletaan Terveyden seurantapaketin tai lahjakortin ostamiseen kyseisen valtuutetun jakelijan kautta siten kuin kyseisissä ehdoissa on kuvattu.

Nämä Ehdot eivät anna kolmansille osapuolille oikeuksia panna täytäntöön näitä Ehtoja. Näiden Ehtojen mukaisten valtuuksien, oikeuksien tai oikeussuojakeinojen käyttämisen viivästyminen tai laiminlyönti ei tarkoita niistä luopumista, eikä mikään tällaisten valtuuksien, oikeuksien tai oikeussuojakeinojen yksittäinen tai osittainen käyttö estä niiden muuta tai myöhempää käyttöä. Jotta luopuminen olisi tehokas, sen on oltava kirjallinen ja Nightingale Healthin valtuutetun edustajan allekirjoittama.

21 Soveltuva laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan sen maan lakia, jossa toimitamme Palvelun sinulle. Jos sen maan laissa, jossa toimitamme Palvelun sinulle, ei ole säädetty pakottavaa soveltuvaa lakia, näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä.

Osallistumme kuluttajariitaviranomaisten riidanratkaisumenettelyihin. Jos emme onnistu ratkaisemaan näihin Ehtojen liittyvää riitaa neuvottelemalla, voit ottaa yhteyttä paikalliseen kuluttajariitaviranomaiseen. Pyynnöstä toimitamme sinulle lisätietoa siitä, miten voit olla yhteydessä ja jättää hakemuksen paikalliselle viranomaiselle. Jos olet kuluttaja EU:ssa, voit myös olla yhteydessä EU:n verkkovälitteiseen riidanratkaisuun tämän linkin kautta. Lisäksi voit jättää riidan sellaisen paikallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, joka on toimivaltainen ratkaisemaan näihin Ehtoihin liittyvän riidan välillämme.

22 Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, palautetta tai valituksia, ota meihin yhteyttä:

 • sähköpostitse osoitteessa support@nightingalehealth.com (ethän jaa arkaluontoisia tietoja, kuten terveystietoja, sähköpostitse asiakaspalveluumme – pyynnöstä tarjoamme vaihtoehtoisen tavan arkaluontoisten tietojen jakamiseen);
 • postitse osoitteessa Nightingale Health Oyj, Mannerheimintie 164a, 00300 Helsinki; tai
 • puhelimitse numerossa 020 730 1812.


Aiemmat versiot palveluehdoista