Toimitusjohtajalta

Tervetuloa matkalle kohti älykkäämmän ja ennakoivamman terveyden aikakautta. Matkamme määränpäänä on maailma, jossa teknologiset läpimurrot ovat mahdollistaneet pidemmän ja terveemmän elämän – kaikille. Tie perille on vaativa, mutta me Nightingalella olemme edenneet sillä päättäväisesti jo vuosia.

Nightingalen listautuminen Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle maaliskuussa 2021 ja ensimmäinen vuosineljännes listayhtiönä tekivät päättyneestä tilikaudesta erityisen. Listautumisprosessi tarjosi meille näköalapaikan kuulla arvokasta palautetta sekä teknologiastamme että liiketoiminnastamme sadoilta tahoilta.

Keskusteluissa nousi toistuvasti esille 2000-luvun teknologiayritysten tärkein raaka-aine: data. Laadukas ja laajamittainen data on tekoälyyn pohjautuvien sovellusten, kuten itseajavien autojen, teollisuusautomaation, avaruusteknologian, monien ympäristöteknologian innovaatioiden – ja tietenkin myös lääketieteen kehityksen kriittisin rakennusaine. Kehitys syntyy analysoimalla dataa. Siksi data määrittää keskeisellä tavalla yritysten kilpailuedun.

Lääketieteessä laadukkain ja laajamittaisin data saadaan tarkastelemalla ihmiskehon toimintaa pintaa syvemmältä bioteknologisin keinoin. Mittaamalla esimerkiksi verinäytteitä kehittyneiden bioteknologisten menetelmien avulla saadaan tietoa, jota analysoimalla voidaan saavuttaa lääketieteellisiä läpimurtoja. Nightingalen verianalyysiteknologian ainutlaatuisuus perustuu sen poikkeukselliseen kykyyn tuottaa laadukasta ja laajamittaista lääketieteellistä dataa jokaisesta mittaamastamme verinäytteestä, edullisesti. Teknologiamme on siis kehittynyt bioteknologinen kone, joka monikymmenkertaistaa rutiiniverinäytteistä mitatun tiedon määrän.

Nykyisin terveydenhuollon tekemät tyypillisimmät elintapasairauksia kartoittavat veritestit sisältävät 1–5 tulosta eli datapistettä yhtä testiä kohden. Nightingalen veritesti sisältää 250 datapistettä jokaista testiä kohden. Valtavasta mittakaavaerosta johtuen jo toimintamme nykyvolyymi ylittää 50 miljoonaa datapistettä vuodessa — tarpeeksi ohittaaksemme pienen eurooppalaisen maan koko terveydenhuollon järjestelmän elintapasairauksien veritesteistä nykyteknologialla vuodessa tuottaman datan määrän.

Tämä luo perustan uudenlaiselle tavalle pitää huolta terveydestä. Painopisteen siirtäminen passiivisesta sairastapahtumien odottamisesta aktiiviseen ja ennakoivaan sairastapahtumien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn onnistuu laadukkaan ja laajamittaisen datan avulla. Datalähtöinen ennakoiva toiminta on ylivoimainen strategia, kun tavoitellaan terveiden elinvuosien lisäämistä ja elämänlaadun parantamista.

Terveydenhuollon kestävä kehitys edellyttää parempien työkalujen tuomista sekä terveydenhuollon toimijoiden että suoraan ihmisten käyttöön. Nightingalen veritestausteknologia on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja tuotantovalmis kaupalliseen käyttöön. Teknologian toimivuus on todistettu erittäin laajasti yli kolmessasadassa tieteellisessä vertaisarvioidussa julkaisussa ja se on läpäissyt tiukat Euroopan laajuiset regulaatiovaatimukset lääkinnällisille laitteille.

Me Nightingalella olemme päättäväisiä jatkaessamme matkaamme kohti maailmaa, jossa kehittyneet työkalut pidempään ja terveempään elämään ovat kaikkien ulottuvilla.

Teemu Suna
Perustaja, toimitusjohtaja