Osinkopolitiikka

Nightingale keskittyy tulevina vuosina rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa Nightingalen tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Tilikausi 2020–2021

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä


Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 30.6.2021 oli 122 586 544 euroa. Emoyhtiön tilikauden tappio oli -10 755 180 euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.