Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Nightingale Health Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 29.6.2022 klo 16.00 alkaen Borenius Asianajotoimisto Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) annetun lain ("Väliaikaislaki") nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö päätti ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiötiedote, 29.6.2022

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja, 29.6.2022

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Nightingale Health Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestäminen tapahtuvat täällä.

Yhtiö ei ole määräaikaan mennessä vastaanottanut vastaehdotuksia.

Valtakirja ja äänestysohjeet

Valtakirja ja äänestysohjeet osakkeenomistajan valitseman asiamiehen osalta: https://nightingalehealth.com/...

Valtakirja ja äänestysohjeet Yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun osalta: https://nightingalehealth.com/...