Sijoittajakalenteri

Sijoittajakalenteri 2022–2023

Hiljainen jakso

30.8.2022–28.9.2022

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi*

29.9.2022

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2021–2022

29.9.2022

Vuosikertomus tilikaudelta 2021–2022

Viikolla 43/2022

Varsinainen yhtiökokous 2022

17.11.2022

Hiljainen jakso

31.1.2023–1.3.2023

Puolivuosikatsaus 1.7. – 31.12.2022

2.3.2023

Nightingale Healthin tilikausi on 1.7.–30.6.

*lisätietoja löydät täältä: Varsinainen yhtiökokous 2022

Sijoittajakalenteri 2021–2022

Hiljainen jakso

16.8.2021–14.9.2021

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi*

8.9.2021

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2020/2021

15.9.2021

Vuosikertomus tilikaudelta 2020/2021

Viikolla 39/2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

28.10.2021

Hiljainen jakso

25.1.2022–23.2.2022

Puolivuosikatsaus 1.7. – 31.12.2021

24.2.2022

Nightingalen tilikausi on 1.7.–30.6.

*lisätietoja löydät täältä: Varsinainen yhtiökokous 2021

Suljettu ikkuna

Nightingale noudattaa suljettua ikkunaa, joka alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkaisemista ja päättyy tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkistamispäivää seuraavana päivänä (”suljettu ikkuna”). Tänä aikana yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet), muut yhtiön määrittelemät kaupankäyntirajoituksien piiriin kuuluvat henkilöt sekä näiden edunvalvonnassa olevat vajaavaltaiset henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin. Yhtiön johdon lisäksi suljettu ikkuna koskee Nightingalen työntekijöitä, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun tai joilla on pääsy tätä koskevaan tietoon.

Hiljainen jakso

Nightingale noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Tänä aikana yhtiö ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja medialle tai muille osapuolille. Hiljaisen jakson aikana yhtiö ei myöskään tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Nightingale julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.