Keskeiset vahvuudet

Ennaltaehkäisevän ja kuluttajalähtöisen terveyden megatrendi

Nykyinen sairaanhoitojärjestelmä on äärirajoillaan, ja tilanteen ratkaisemiseksi on välttämätöntä vähentää sairaiden ihmisten määrää ennaltaehkäisemällä sairauksia. Sairauksien ennaltaehkäiseminen parantaa merkittävästi elämänlaatua. Kuluttajien kiinnostus henkilökohtaiseen terveyteen ja hyvinvointiin on lisääntynyt nopeasti, mikä on aiheuttanut vahvaa kysyntää terveysalan tarjoamille ja suoraan kuluttajille suunnatuille ennaltaehkäiseville lääketieteellisen tason ratkaisuille. Terveydenhuollon palveluntarjoajilla ja vastaavasti työnantajilla sekä vakuutusyhtiöillä on vahva kiinnostus ennaltaehkäisevään terveyteen.

Terveydenhuollon palveluntarjoajat tarjoavat jo erilaisia ennaltaehkäiseviä palveluita potilaille joko maksutta tai lisämaksua vastaan. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito on saanut suosiota yksityisillä vakuutusmarkkinoilla, ja vakuutusyhtiöt ovat alkaneet kannustaa edunsaajia hyödyntämään ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja sairaudenhoidosta aiheutuvien kustannusten pienentämiseksi.

Nightingale Health on keskeinen ennaltaehkäisyn mahdollistaja, koska sen terveystietoalusta pystyy tunnistamaan kuluttajan yksilölliset sairauksien ennaltaehkäisyn tarpeet noin tuhannen yleisen sairauden osalta yhdestä verinäytteestä ja yhdistämään kyseisen kuluttajan hänelle sopiviin terveysratkaisuihin sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Nightingale Healthin kehittämä massamarkkinoille soveltuva ja tieteellisesti validoitu teknologia

Nightingale Healthin kehittämä verianalyysiteknologia tuottaa yli 250 biomarkkeritulosta yhdestä näytteestä. Yhtiön teknologia on läpinäkyvästi tieteellisesti validoitu yli 450 vertaisarvioidussa korkealaatuisessa lääketieteellisessä julkaisussa, ja sitä käyttävät maailman johtavat lääketieteen tutkijat yli 20 maassa. Sen terveystietoalustaa on käytetty analysoimaan yli miljoonaa näytettä, mikä on huomattavasti enemmän kuin kilpailijoilla. Yhtiöllä on pääsy useaan kansainvälisesti merkittävään biopankkiin luotettavan ja pitkäaikaisen yhteistyön ansioista, ja se tekee yhteistyötä maailman johtavien lääketieteen tutkimusinstituutioiden kanssa. Yhdessä ainutlaatuinen verianalyysiteknologia ja lääketieteellisessä tutkimuksessa tehdyt löydökset luovat yhtiön kyvyn havaita kokonaisvaltaisesti yleisiä sairastumisriskejä useimmiten tarkemmalla tasolla kuin tavanomaiset kliiniset verinäytteeseen perustuvat rutiinitestit.

Nightingale Health odottaa, että sen tuotteiden ja palveluiden alhainen hintapiste ja innovatiivinen liiketoimintamalli tulevat tukemaan nopeaa kasvua tulevaisuudessa. Liiketoiminnan laajentamiselle ei ole teknisiä rajoituksia. Yhtiön laboratorioanalyysialustoja on jo perustettu Suomeen, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin, mikä luo vankan reitin kansainvälistymisen laajentamiseen. Nightingale Health tekee yhteistyötä Mitsuin ja Kirinin kanssa Japanissa ja on myöntänyt näille yhtiöille yksinoikeuden Japanissa tarkoituksenaan saada mahdollisimman laaja kattavuus Japanin markkinoilla. Yhtiön teknologia on saanut viranomaishyväksynnän lääkinnällisiä laitteita koskevien tiukkojen vaatimusten mukaisesti Euroopassa.

Vahvat kansainväliset kumppanuudet

Japanilaisen konglomeraatin Mitsui & Co., Ltd:n sijoitus yhtiöön ja kaupallinen yhteistyösopimus Mitsuin tytäryhtiön Welltuksen kanssa ovat tuoneet Nightingale Healthin teknologian kaupallisesti saataville Japanissa. Suomessa Nightingale Healthin kumppanina on maan suurin terveyspalveluyritys Terveystalo, jonka kanssa Nightingale Health on lanseerannut hyvinvointipalvelun kaikille Terveystalon asiakkaille.

Terveydenhuoltoalaan integroituva liiketoimintamalli

Nightingale Healthin liiketoimintamalli hyödyntää terveydenhuoltoalan olemassa olevia verinäytevirtoja minimoiden yhtiön kumppaneiden lisäkustannukset, -prosessit ja potilaskuormituksen terveystietoalustan käyttöönotossa. Liiketoimintamalli kiihdyttää terveysalan nykyisten toimijoiden liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta tunnistamalla yksilöiden ennaltaehkäisyn tarpeita laajamittaisesti ja yhdistämällä kysynnän ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin.

Yhtiön matala hintapiste ja perusterveydenhuollon painopiste yhdistettynä kuluttajien ennaltaehkäisevään terveyteen kohdistuvaan kysyntään ja perustarpeeseen johtavat siihen, ettei yhtiön liiketoimintamalli ole altis suhdannevaihteluille.

Terveysjärjestelmän rakentaminen antamalla ihmisille parempaa terveystietoa

Ihmisten valistaminen paremmalla tiedolla mahdollistaa todistetusti paremman päätöksenteon yksilötasolla, mikä antaa mahdollisuuden henkilökohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yhtiön tarjoamien yksilöllisten terveystietojen avulla on vahva strategia verrattuna yleisiin väestötason terveyttä koskeviin ohjeisiin, koska yhtiön lähestymistapa on käytännöllinen ja mitattavissa yksilötasolla.

Nightingale Healthin tarjoamat yksilölliset terveystiedot antavat jokaiselle paremmat työkalut tehdä aktiivisia ennaltaehkäisyn toimia sen sijaan, että luotettaisiin pelkästään sairaanhoitojärjestelmään. Lisäämällä ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa sairauksien ennaltaehkäisyyn mahdollistetaan myös erilaisten terveydenhuollon ammattiryhmien, kuten sairaanhoitajien ja ravintoterapeuttien kokonaisvaltaisempi hyödyntäminen varhaisen vaiheen ennaltaehkäisyyn rasittamatta jo kuormittuneita lääkäriresursseja. Yhtiö ei myy henkilötietoja kolmansille osapuolille, vaan antaa asiakkailleen vallan päättää, miten tietoja hyödynnetään.

Arvostettu ja kokenut johtoryhmä, hallitus ja tieteelliset neuvonantajat

Nightingale Healthilla on kokenut johtoryhmä, jolla on laaja yhdistelmä eri alojen osaamista. Kaikilla johtoryhmän jäsenillä on laaja kokemus omalta erikoisalaltaan, joihin kuuluvat teknologia, bioanalytiikka, johtaminen, yritystalous ja rahoitus, kuluttajaliiketoiminta, digitaaliset tuotteet, juridiikka ja terveydenhoitoalan erityissääntely. Yhtiön johtoryhmän jäsenet ovat toimineet yrittäjinä, konsulttiyrityksissä, tieteellisen tutkimuksen parissa, teknologiayrityksissä, kasvuyrityksissä, ohjelmistoliiketoiminnassa, kuluttajaliiketoiminnassa ja oikeudellisissa asiantuntijatehtävissä.

Yhtiöllä on kokenut hallitus, jota johtaa Leena Niemistö, joka on yksi Suomen liike-elämän merkittävimmistä ja vaikutusvaltaisimmista päättäjistä, palkittu hallitusammattilainen ja kokenut startup-sijoittaja. Yhtiöllä on myös tieteellinen toimikunta, joka koostuu professoreista Bristolin yliopistosta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Cambridgen yliopistosta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Leidenin yliopistosta Alankomaissa ja Tuftsin yliopistosta Yhdysvalloissa.