Strategia

Nightingale Healthin missiona on tuoda elämänmittainen terveys kaikkien ulottuville.

Elämänmittaisen terveyden mahdollistamisessa on tärkeää tehdä ihmiset tietoisemmiksi omasta terveydestään ja mahdollisista sairastumisriskeistään sekä tarjota heille työkalut terveyden säännölliseen seuraamiseen ja ylläpitoon. Seuraamalla elintapamuutosten vaikutusta terveyteen voidaan löytää yksilöllisesti jokaiselle parhaiten sopivat elintavat, jotka auttavat saamaan mahdollisimman monta tervettä elinvuotta.

Yhdistämällä yhtiön kehittämän verianalyysiteknologian, globaalien terveystietovarantojen sisältämän tosielämän tiedon ihmisille puhjenneista sairauksista sekä lääketieteellisen tutkimustiedon Nightingale Health pystyy tarjoamaan enemmän kuin perinteiset terveyden- ja hyvinvoinnin seurantaan tarkoitetut työkalut. Yhtiö tuottaa terveydestä kertovia tuloksia, joilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja jotka kykenevät ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthin teknologian ansiosta kuka tahansa voi saada kattavan kuvan terveydentilastaan kotona otettavan verinäytteen avulla. Kotinäytteenotto ja edullinen hinta luovat edellytykset mahdollisimman monelle hyödyntää yhtiön teknologiaa vuosittaisiin tarkastuksiin ja jatkuvaan henkilökohtaisen terveyden seurantaan. Näin Nightingale Health pystyy luomaan tasa-arvoisemman perustan ennaltaehkäisevän terveyden toteuttamiseksi.

Liiketoimintamalli

Nightingale Healthilla on kaksiosainen liiketoimintamalli: tehdä yhteistyötä terveys- ja hyvinvointialan toimijoiden kanssa ja tavoittaa kuluttajia suoraan.

1. Yhteistyö terveysalan toimijoiden kanssa

Yhtiön verianalyysi tunnistaa henkilökohtaiset sairastumisriskit ja yhdistää asiakkaat kumppaneiden palveluihin mahdollistaen sairauksien ennaltaehkäisyn. Yhtiö voi laskuttaa kumppaneitaan mm. seuraavasti:

 • Maksu analysoiduista näytteistä
 • Maksu sairastumisriskien tunnistamisesta
 • Maksu asiakkaiden ohjauksesta
 • Osuus saavutetusta lisämyynnistä

2. Suoraan kuluttajille

Yhtiö tarjoaa yksilöllisiä terveystietoja Livit by Nightingale Health -sovelluksen kautta mahdollistaen
sairauksien ennaltaehkäisyn. Yhtiö voi laskuttaa kuluttajia mm. seuraavasti:

 • Maksu kotitesteistä
 • Maksu yksityiskohtaisemmista terveystiedoista
 • Maksu tilauksista

Liiketoiminnan tavoitteet

Liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2022–2023

Nightingale Healthin liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2022–2023 ovat:

Merkittävän kaupallisen sopimuksen solmiminen julkisen terveydenhuollon toimijan kanssa

 • Sopimus mahdollistaa olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja Nightingale Healthin ennaltaehkäisevien työkalujen tuomisen julkiseen terveydenhuoltoon.

Sopimusten solmiminen yli 50 000 verinäytteen analysoimiseksi yksityisen sektorin yritysten kanssa

 • Sopimukset mahdollistavat olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja osoittavat Nightingale Healthin ainutlaatuisen arvonluontikyvyn sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Sopimusten solmiminen yli 175 000 verinäytteen analysoimiseksi tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa

 • Sopimukset mahdollistavat olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja Nightingale Healthin teknologian tarjoamisen maailmanlaajuisen tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi.

Nightingale Health lanseerasi kuluttajille suunnatun kotitestiin perustuvan Livit-palvelun valituilla markkinoilla keväällä 2022. Kuluttajaliiketoiminnan kehittäminen on edelleen yksi yrityksen strategisista painopistealueista. Yhtiö tulee julkaisemaan kuluttajaliiketoiminnan taloudelliset tavoitteet, kun dataa niiden ennustamiseksi on saatavilla.

Lisäksi Nightingale Health jatkaa työskentelyä saavuttaakseen FDA:n 510k-hyväksynnän, joka tulee laajentamaan yrityksen B2B-palveluvalikoimaa diagnostisten sovellusten osalta Yhdysvalloissa.

Tilikaudelle 2022–2023 asetettujen tavoitteiden lisäksi Nightingale Healthilla on liiketoiminnan keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on kuvattu yhtiön verkkosivuilla. Mainitut tavoitteet säilyvät muuttumattomina.

Nightingale Healthin listautumisen yhteydessä julkistamat lyhyen aikavälin liiketoiminnan tavoitteet ovat:

 • Allekirjoittaa kumppanuussopimus vakiintuneen terveydenhuollon palveluntarjoajan kanssa (saavutettu huhtikuussa 2021)
 • Tehdä sopimus vähintään 75 000 näytteen analysoimiseksi (saavutettu helmikuussa 2021)
 • Saada FDA:n (U.S. Food and Drug Administration) hyväksyntä
 • Lanseerata uusi versio yhtiön mobiilisovelluksesta (saavutettu maaliskuussa 2022)
 • Saada ISO27001 -tietoturvasertifikaatti (saavutettu tammikuussa 2021)

Nightingale Healthin keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet ovat:

 • Tehdä sopimus kahden miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain Euroopassa
 • Tehdä sopimus kymmenen miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain Yhdysvalloissa tai Aasiassa
 • Laajentaa laboratoriokapasiteettiaan kullakin maantieteellisellä alueella vastatakseen edellä mainittujen sopimusten asettamiin analyysikapasiteettivaatimuksiin

Nightingale Healthin pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet ovat:

 • Toimittaa terveystietoja 100 miljoonalle käyttäjälle terveydenhuollon palveluntarjoajien ja terveysohjelmien kanssa solmittavien kumppanuuksien kautta sekä myymällä suoraan kuluttajille kotitestausta
 • Ansaita 500 miljoonaa euroa vuotuista liikevaihtoa terveydenhuollon kumppanuuksien kautta sekä sovelluksen sisäisten ostojen kautta tapahtuvasta suorasta myynnistä kuluttajille