Toimitusjohtajalta

Epävarmuus on määrittänyt kuluvaa vuosikymmentä. Epävarmuus terveyteen, talouteen, energiaan ja jopa rauhaan liittyen koskettaa tavalla, jollaista suurin osa meistä ei ole aikaisemmin kokenut. Kun totutut asiat ympärillämme järkkyvät, toivomme usein paluuta entiseen.

Monesti merkittävien systeemisten kriisien taustalta paljastuu asioita, jotka osoittavat, että ennen ei ollutkaan paremmin. Rakentamamme järjestelmät perustuvat usein periaatteisiin, joiden perusolettamukset vanhenevat, ellei niitä aktiivisesti uudisteta. Kun ennen hyvin toimineiden järjestelmien perusolettamukset eivät muutu maailman mukana, aiheutuu ennemmin tai myöhemmin kriisi, joka pakottaa ajattelemaan, miten asiat voisi tehdä paremmin.

Siksi kriisit synnyttävät lähes aina kehitysloikan, kun vanhentuneiden uskomusten taakse patoutunut muutoksen tarve pääsee purkautumaan.

Terveydenhuollon järjestelmän perusperiaatetta kaikkien sairaiden hoitamisesta on koeteltu koronaviruksen aiheuttaman kriisin seurauksena. Mitä jos emme kykenekään hoitamaan kaikkia sairaita? Tarkastelemalla väestön ikäjakaumaa, kansansairauksien määrän kehittymistä ja kustannuksia on ilmeistä, että terveydenhuollon järjestelmän kantokyky tulee lähitulevaisuudessa olemaan koronavirusta laajemmassa ja pitkäkestoisemmassa kriisissä.

Keskustelu terveydenhuollon isoista haasteista kohdistuu usein virheellisesti terveydenhuollon järjestelmän toimintaan sairaiden hoidossa. Todellisuudessa sairaiden hoitaminen on kehittynyt ja aktiivisesti uudistunut vuosikymmenien saatossa uskomattomalla tavalla, eikä kaikkien sairaiden hoitamisen periaate ole luonnollisesti vanhentunut. Tätä aktiivista sairaudenhoidon kehittämistä on syytä jatkaa, mutta se ei ole pääasiallinen ratkaisu terveydenhuollon tuleviin kriiseihin.

Ratkaisua tuleviin kriiseihin on etsittävä luopumalla uskomuksesta, että nykyinen terveydenhuollon järjestelmä pystyy hoitamaan kaikki sairaat kaikissa tilanteissa. On laajennettava ajattelua ja luotava uusi periaate, jonka mukaan terveydenhuollon on systemaattisesti investoitava terveen väestön pitämiseksi terveenä, jotta sairaiden määrä ei kasvaisi niin suureksi, että se ylittäisi sairaudenhoidon järjestelmän kantokyvyn. Tarvitaan siis järjestelmä, joka on rakennettu ennaltaehkäisemään sairauksien syntymistä.

Tehokas laajan mittaluokan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon järjestelmä tarvitsee avukseen teknologiaa, jonka avulla voidaan tunnistaa tehokkaasti terveiden ihmisten tulevia sairastumisriskejä ja mahdollistaa aikaisen vaiheen kohdennetut ennaltaehkäisevät toimenpiteet ilman tarvetta kouluttaa terveydenhuollon ammattihenkilökuntaa tai yksilöitä.

Nightingale Health on maailmanlaajuisessa vertailussa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon teknologian pioneeri. Teknologiamme, terveystietoaineistomme, tieteellinen näyttö sekä viranomaishyväksynnät ovat kansainvälistä huippuluokkaa ja pystymme palvelemaan minkä tahansa kokoluokan ennaltaehkäisevän terveyden hanketta. Kilpailuasetelmamme on erinomainen eikä tiedossamme ole mitään muuta yhtiötä maailmassa, joka pystyy tarjoamaan vastaavan tasoisen ennaltaehkäisevän terveyden kokonaisratkaisun.

Hiljattain yksi merkittävimmistä lääketieteen lehdistä, Nature Medicine, julkaisi artikkelin tutkimuksesta, jossa hyödynnettiin Nightingale Healthin teknologialla analysoitua maailman laajinta UK Biobank -terveystietokokoelmaa sekä teknologiallamme analysoituja neljää muuta merkittävää kansainvälistä vertailukokoelmaa. Riippumaton kansainvälinen tutkimusryhmä totesi Nightingale Healthin teknologian tunnistavan 24 yleistä sairautta yhdellä veritestillä tarjoten ennaltaehkäisyn tarpeisiin nykyisin käytössä olevia kliinisiä menetelmiä paremmin soveltuvan ratkaisun. Laajan tunnistuskyvyn lisäksi Nightingale Healthin teknologia ei edellytä terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamista, vaan ammattilaiset voivat hyödyntää Käypä hoito -suositusten mukaisia ennaltaehkäisyn toimenpiteitä, mikä mahdollistaa nopeasti käyttöönotettavan laajamittaisen, kohdennetun ja systemaattisen sairauksien ennaltaehkäisyn.

On aika ottaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehitysloikka ja aloittaa kestävällä perustalla seisovan terveydenhuollon järjestelmän rakentaminen. Me olemme valmiita tuomaan ennaltaehkäisevän terveyden ratkaisumme saataville sekä terveydenhuollon ammattilaisille että kuluttajille maailmanlaajuisesti.

Teemu Suna
Perustaja, toimitusjohtaja