Tunnusluvut

Nightingale Healthin tunnusluvut

Tuhatta euroaKonserni
2021–2022
Konserni
2020–2021

Liikevaihto
2 313
2 305
Käyttökate (EBITDA)
-9 389
-7 301
Liikevoitto (-tappio)
-13 634
-9 754
Kauden voitto (tappio)
-16 091
-9 725
Omavaraisuusaste
91 %
90 %
Nettovelkaantumisaste
-78 %
-84 %
Taseen loppusumma
124 048
138 987
Henkilöstö keskimäärin
64
76
Henkilöstökulut
-6 499
-6 365
Rahavarat kauden lopussa
95 279
113 807

*) Yhtiön potentiaaliset laimentavat instrumentit ovat annettuja osakeoptioita. Koska yhtiö on tehnyt tappiota, osakeoptioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.

Laskentakaavat

Tunnusluku

Laskentakaava

Käyttökate (EBITDA)

Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia

Liikevoitto (-tappio)

Voitto (tappio) ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %

Nettovelka / Oma pääoma yhteensä

Osakekohtainen tulos, laimentamaton

Kauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana

Osakekohtainen tulos, laimennettu

Kauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana + laimentavat potentiaaliset osakkeet