Nightingale Health Oyj puolivuotiskatsaus 1.7.2022–31.12.2022 (tilintarkastamaton)

Nightingale Health -konsernin puolivuotiskatsaus 1.7.2022–31.12.2022: Kaupallistaminen etenee strategian mukaisesti

Yhtiötiedote 23.3.2023 klo 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nightingale Health Oyj:n puolivuotiskatsauksesta kaudelta 1.7.2022–31.12.2022. Puolivuotiskatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Heinä-joulukuun 2022 keskeiset luvut (IFRS)

 • Liikevaihto oli 2,24 (1,27) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli -5,46 (-4,13) miljoonaa euroa
 • Liiketappio oli -8,67 (-5,91) miljoonaa euroa
 • Kauden tappio oli -8,55 (-5,76) miljoonaa euroa
 • Oikaisematon osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,14 (-0,10) euroa
 • Rahavarat kauden lopussa olivat 87,52 (105,41) miljoonaa euroa

Puolivuotiskauden keskeiset tapahtumat

 • Nature Medicine, joka on yksi maailman arvostetuimmista tiedelehdistä, julkaisi Saksassa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa sijaitsevien yliopistojen tutkijoiden toteuttaman yli 100 000 ihmisen tietoihin perustuvan tutkimuksen, joka vahvisti entisestään, että Nightingale Healthin verianalyysi kykenee kustannustehokkaasti tunnistamaan kerralla useiden yleisten sairauksien varhaisia riskitekijöitä ja antaa ainutlaatuisen tilannekuvan ihmisen terveydentilasta. Julkaisu on yksi lisäosoitus siitä, että Nightingale Healthin kehittämä alusta voi merkittävästi tukea maailmanlaajuisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon järjestelmän rakentamista.
 • Tuodakseen ennaltaehkäisevän verianalyysinsa mahdollisimman laajaan käyttöön Nightingale Health on panostanut puolivuotiskaudella myyntiin, markkinointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen solmiakseen kaupallisia sopimuksia julkisen terveydenhuollon toimijoiden, yksityisen sektorien yritysten ja tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa yhtiön asettamien liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti.
 • Osana kansainvälistä kasvustrategiaansa Nightingale Health perusti katsauskaudella tytäryhtiön Isoon-Britanniaan. Isossa-Britanniassa Nightingale Health pyrkii laajentamaan kumppanuuksiaan lääketieteellisen tutkimuksen alueella sekä mahdollistamaan tulevaisuudessa teknologiansa käytön Ison-Britannian terveydenhuollossa.
 • Japanissa yhtiö on katsauskaudella solminut uusia sopimuksia kymmenien eri sairaaloiden ja klinikoiden kanssa laajentaakseen Nightingale Health Japan KK:n, Nightingale Health Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, ja Welltus Inc.:n, japanilaisen konglomeraatin Mitsui & Co. Ltd:n tytäryhtiön, tarjoaman ennaltaehkäisevän terveyspalvelun myyntiä.

Tunnusluvut (IFRS)

Tuhatta euroaKonserni 7–12/2022Konserni 7–12/2021Konserni 7/2021–6/2022
Liikevaihto2 2431 2722 313
Käyttökate (EBITDA)-5 463-4 128-9 389
Liikevoitto (-tappio)-8 672-5 907-13 634
Kauden voitto (tappio)-8 553-5 758-16 091
Omavaraisuusaste92 %91 %91 %
Nettovelkaantumisaste-78 %-80 %-78 %
Taseen loppusumma115 173134 123124 048
Henkilöstö keskimäärin776264
Työsuhde-etuudet-4 107-2 887-6 499
Rahavarat kauden lopussa87 515105 41395 279

Osakekohtaisia tunnuslukuja

Konserni 7–12/2022Konserni 7–12/2021Konserni 7/2021–6/2022
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu*, EUR-0,14-0,10-0,27
Osakekohtainen oma pääoma, EUR1,721,971,83
Alin vaihtokurssi, HEALTH, EUR0,983,121,70
Ylin vaihtokurssi, HEALTH, EUR2,275,955,95
Päätöskurssi puolivuotiskauden lopussa, HEALTH, EUR1,023,681,81
Osakkeiden keskimääräinen päivittäinen vaihto42 92167 94676 623
Osakkeiden markkina-arvo puolivuotiskauden lopussa, EUR61 305 988221 918 047109 183 687

*) Yhtiön potentiaaliset laimentavat instrumentit ovat annettuja osakeoptioita. Koska yhtiö on tehnyt tappiota, osakeoptioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.

Toimitusjohtajalta

Maailma tarvitsee uusia keinoja kroonisten elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn. Sairauksien ennaltaehkäisy on tehokkain tapa vähentää alati kasvavia terveydenhuollon kustannuksia ja lisätä väestön terveiden elinvuosien määrää. Me Nightingale Healthilla haluamme mahdollistaa sellaisen terveydenhuollon toteutumisen, jossa ei odoteta sairauksien puhkeamista, vaan ehkäistään ne hyvissä ajoin.

Ennaltaehkäisy on mahdollista vain, jos tunnistamme ne ihmiset, jotka ovat suurimmassa sairastumisriskissä, ja kohdennamme ennaltaehkäisevät toimenpiteet nimenomaan heihin. Nightingale Healthin veritesti on yksi harvoista realistisista ratkaisuista kansallisiin laajasti sairastumisriskejä kartoittaviin terveysseulontoihin, joiden avulla suurimmassa sairastumisriskissä olevat yksilöt voidaan tunnistaa. Testi on riittävän edullinen, taustatiedoiksi riittävät pelkästään ikä ja sukupuoli ja verta tarvitaan vain pieni määrä.

Syksyllä 2022 Nature Medicine -tiedelehdessä julkaistun yli 100 000 ihmisen tietoihin perustuvan riippumattoman tutkimuksen tulokset osoittivat, että Nightingale Healthin veritesti kykenee kustannustehokkaasti tunnistamaan yhdestä verinäytteestä useiden yleisten sairauksien varhaisia riskitekijöitä nykyisiä ratkaisuja paremmin. Julkaisu osoittaa, että Nightingale Healthin veritestin avulla pystytään tunnistamaan suuressa sairastumisriskissä olevat yksilöt ja parantamaan lukuisien kalliiksi tulevien sairauksien kuten esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan, dementian ja diabeteksen ennakointia. Julkaistu artikkeli korostaa yhtiömme teknologian soveltuvuutta laajasti sairastumisriskejä kartoittaviin terveysseulontoihin.

Puolivuotiskaudella olemme panostaneet teknologiamme kaupallistamiseen ja palveluidemme myyntiin. Jatkoimme kansainvälistä laajentumista perustamalla tytäryhtiön Iso-Britanniaan sekä palkkaamalla sinne paikallisen tiimin. Tarkoituksenamme on perustaa Iso-Britanniaan laboratorio kuluvan vuoden 2023 loppuun mennessä ja laajentaa näin kumppanuuksiamme Iso-Britannian tutkimusmarkkinassa. Seuraavassa vaiheessa tavoitteenamme Isossa-Britanniassa on viedä teknologiamme sekä yksityiseen että julkiseen terveydenhuoltoon.

Japanissa olemme maaoperaation käynnistämisvaiheen ja laboratorion perustamisen jälkeen keskittyneet rakentamaan laajaa sairaaloista ja klinikoista muodostuvaa verkostoa, joka mahdollistaa palveluidemme myynnin Japanissa. Sopimuksia on puolivuotiskauden loppuun mennessä kertynyt jo yli sadan eri sairaalan ja klinikan kanssa. Kuten olen aiemminkin todennut, pääsy osaksi Japanin terveysjärjestelmää on todella merkittävä saavutus eurooppalaiselle yhtiölle.

Puolivuotiskaudella olemme myös jatkaneet keväällä 2022 lanseeratun kotitestiratkaisua hyödyntävän kuluttajapalvelu Livitin kehittämistä ja rakentaneet uusia jakelukanavia sen myyntiin ja markkinointiin.

Jatkamme työtä kohti teknologiamme tuomista mahdollisimman laajasti niin julkisen terveydenhuollon toimijoiden, yksityisen sektorien yritysten kuin tieteellisten tutkimuslaitosten käyttöön. Työ vaatii kärsivällisyyttä, eikä ole aina helppoa, mutta olemme polulla jo pitkällä.

Teemu Suna

Toimitusjohtaja ja perustaja, Nightingale Health Oyj

Liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2022–2023

Nightingale Healthin liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2022–2023 ovat:

 • Merkittävän kaupallisen sopimuksen solmiminen julkisen terveydenhuollon toimijan kanssa
    • Sopimus mahdollistaa olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja Nightingale Healthin ennaltaehkäisevien työkalujen tuomisen julkiseen terveydenhuoltoon.
 • Sopimusten solmiminen yli 50 000 verinäytteen analysoimiseksi yksityisen sektorin yritysten kanssa
    • Sopimukset mahdollistavat olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja osoittavat Nightingale Healthin ainutlaatuisen arvonluontikyvyn sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.
 • Sopimusten solmiminen yli 175 000 verinäytteen analysoimiseksi tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa
    • Sopimukset mahdollistavat olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja Nightingale Healthin teknologian tarjoamisen maailmanlaajuisen tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi.

Nightingale Health lanseerasi kuluttajille suunnatun kotitestiin perustuvan Livit-palvelun valituilla markkinoilla keväällä 2022. Kuluttajaliiketoiminnan kehittäminen on edelleen yksi yrityksen strategisista painopistealueista. Yhtiö tulee julkaisemaan kuluttajaliiketoiminnan taloudelliset tavoitteet, kun dataa niiden ennustamiseksi on saatavilla.

Lisäksi Nightingale Health jatkaa työskentelyä saavuttaakseen FDA:n 510k-hyväksynnän, joka tulee laajentamaan yrityksen B2B-palveluvalikoimaa diagnostisten sovellusten osalta Yhdysvalloissa.

Tilikaudelle 2022–2023 asetettujen tavoitteiden lisäksi Nightingale Healthilla on liiketoiminnan keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on kuvattu yhtiön verkkosivuilla. Mainitut tavoitteet säilyvät muuttumattomina.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

 • 25.1.2023 Nightingale Health kertoi avaavansa laboratorion Isossa-Britanniassa vuoden 2023 aikana osana kansainvälistä kasvustrategiaansa.
 • 31.1.2023 Nightingale Health hankki maailmanlaajuisen lisenssin ja oikeudet VelvetTM verenkeräyslaitteeseen Weavr Health Corp. -yhtiöltä. Hankittu lisenssi antaa Nightingale Healthille oikeudet itsenäisesti valmistaa Velvet™ laitteita ja käyttää niitä kaupallisesti Nightingale Healthin palveluiden yhteydessä. Korvauksena rojaltivapaasta lisenssistä Nightingale Health luopui vaihtovelkakirjalainaan perustuvista oikeuksistaan (alkuperäinen sijoitus noin 3,5 miljoonaa euroa).
 • 3.2.2023 Nightingale Health ilmoitti saaneensa valmiiksi geenitiedon integroimisen Livit-palveluun. Nightingale Health ilmoitti tammikuussa 2022 ostaneensa suomalaisen genetiikka-alan yrityksen Negen Oy:n sekä perustavansa geenitiedon analyysiin erikoistuneen huippuyksikön, ja nämä investoinnit mahdollistivat nyt julkaistun verianalyysin ja geenitiedon yhdistelmän tarjoamisen. Geenitiedon yhdistäminen Nightingalen verianalyysiin parantaa entisestään terveysriskien tunnistamiskykyä. Yhdistämällä kehon dynaamista tilaa, eli elintapojen vaikutusta terveyteen kuvaavat tulokset staattiseen perimää koskevaan tietoon, Nightingale Health tarjoaa terveysriskien arvion, joka on parempi kuin mikään perinteinen terveysriskiarvio.
 • 8.3.2023 Nightingale Health ilmoitti strategisen yhteistyön etenemisestä Virossa. Nightingale Health on analysoinut ja toimittanut Viron Biopankille analyysitulokset 200 000 Viron Biopankin osallistujan verinäytteistä. Nightingale Healthin ja Viron Biopankin yhteistyö mahdollistaa Nightingale Healthin toimittamien 200 000 verinäytteen tulosten käyttämisen lääketieteellisessä tutkimuksessa, minkä lisäksi biopankin osallistujille tullaan jakamaan uudenlaisia terveystietoja, kuten terveysriskiarvioita, sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.
 • 17.3.2023 Nightingale Health julkaisi kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.4.2023. Hallitus ehdottaa hallituksen kokoonpanosta, että Lotta Kopra ja Tom Jansson eivät jatka hallituksen jäseninä ja että hallituksessa jatkavat sen nykyisistä jäsenistä Antti Kangas, Olli Karhi, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna. Hallitus ehdottaa, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Ilkka Laurila toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle

Nightingale järjestää englanninkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 23.3.2023 klo 14 Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa:

https://nightingalehealth.videosync.fi/2022-2023-h1-results

Esityksen pitävät toimitusjohtaja Teemu Suna ja talousjohtaja Tuukka Paavola. Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa nightingalehealth.com/fi/sijoittajille myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä, 23.3.2023
Nightingale Health Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Nightingale Healthista
Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.