Nightingale Health Oyj, Lehdistötiedote, 31.1.2024 klo 8.00

Terveysriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijälle Nightingale Health Oyj:lle ("Nightingale Health") on myönnetty viisi uutta patenttia Suomessa. Vuoden 2023 aikana Nightingale Health julkaisi saaneensa teknologialleen yhdeksän patenttia. Nyt myönnetyt viisi uutta patenttia laajentavat yhtiön patenttisalkun kattamaan yhä useampia terveyden osa-alueita kuten infektiosairaudet ja anemian.

Ensimmäinen nyt myönnetyistä patenteista koskee yhtiön kehittämän teknologian kykyä määrittää onko olemassa riski, että henkilölle kehittyy sidekudossairaus kuten nivelrikko. Toinen patenteista koskee teknologian kykyä määrittää onko olemassa riski, että henkilölle kehittyy infektiosairaus tai sen komplikaatio. Kolmas patenteista koskee teknologian kykyä määrittää onko olemassa riski, että henkilölle kehittyy anemia. Neljäs ja viides patenteista koskevat teknologian kykyä määrittää onko olemassa riski, että henkilölle kehittyy ravitsemustilaan tai nestetasapainoon liittyvä metabolinen eli aineenvaihdunnallinen tila. Näiden tilojen ymmärtäminen ja hallinta on tärkeää terveyden ylläpitämiseksi ja kroonisten sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Myönnetyt patentit kasvattavat yhtiön aineettoman omaisuuden arvoa. Näiden Suomessa myönnettyjen patenttien lisäksi yhtiöllä on vireillä useita kansainvälisiä patenttihakemuksia.

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 25 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 450 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/