Yhtiötiedote, sisäpiiritieto

12.4.2024 klo 7.15

Nightingale Health ja Kaiser Foundation Health Plan, Inc., ovat solmineet sopimuksen 50 000 Kaiser Permanente Research Bankin verinäytteen analysoinnista. Sopimuksen mukaan Nightingale Health analysoi verinäytteet verianalyysiteknologiallaan ja toimittaa analyysitulokset Kaiser Permanente Research Bankille.

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. yhdessä Kaiser Foundation -sairaaloiden ja sen tytäryhtiöiden sekä Permanente Medical Groupien kanssa muodostavat yhden Yhdysvaltojen suurimmista terveydenhuoltojärjestelmistä. Kaiser Permanente Research Bank on yksi Yhdysvaltojen suurimpia biopankkeja.

Nightingale Healthin strategia on tuoda yhtiön verianalyysiteknologia terveydenhuollon käyttöön globaalisti osoittamalla ensin teknologian kliininen hyöty biopankkinäytekokoelmissa. Nämä näytekokoelmat tarjoavat tieteellisen pohjan laajamittaiselle terveydenhuollon käytölle.

Nightingale Health on jo onnistuneesti toteuttanut strategiaansa Euroopassa, missä se on tuonut tutkijoiden saataville UK Biopankin 500 000 verinäytteen analyysitulokset ja aloittanut ensimmäisen kansallisen mittakaavan terveydenhuollon toteutuksen Suomen suurimman yksityisen terveydenhuollon toimijan, Terveystalon, kanssa. Terveystalo on korvannut laajassa käytössä olevia kliinisen kemian työkaluja Nightingale Healthin analysoimilla veren merkkiaineilla ja sairastumisriskiarvioilla ruutinisti tehtävissä työterveystarkastuksissa, jotka kattavat noin 30 prosenttia suomalaisesta työvoimasta.

Kaiser Permanente Research Bankin verinäytteiden analysoinnin odotetaan alkavan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 34 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 600 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/