Hallinnointiperiaatteet

Sijoittajat

Hallinnointiperiaatteet

Nightingale Health-konserni muodostuu Nightingale Health Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Nightingalen päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä.

Lisäksi Nightingale noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (https://cgfinland.fi/).