Varsinainen yhtiökokous 2021

Sijoittajat

Varsinainen yhtiökokous 2021

Yhtiökokouskutsu

Kutsu Nightingale Health Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen ja äänestäminen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen tapahtuvat osoitteessa: https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/nightingale/Agm/Registration/2021_1/Accept

Yhtiö ei ole määräaikaan mennessä vastaanottanut vastaehdotuksia. 

Valtakirja ja äänestysohjeet

Valtakirja ja äänestysohjeet osakkeenomistajan valitseman asiamiehen osalta: Valtakirja ja äänestysohjeet

Valtakirja ja äänestysohjeet yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun osalta: Valtakirja ja äänestysohjeet - Borenius Asianajotoimisto

Ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä osoitteessa https://nightingalehealth.com/sijoittajat/hallitus.

Lisämateriaalit

Nightingale Health Oyj:n palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti 2020–2021

Vuosikertomus 2020–2021

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020–2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020–2021

Osakkeenomistajan oikeus saada asia varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006) mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 8.9.2021 mennessä. Pyyntö päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm[at]nightingalehealth.com tai postitse osoitteeseen: Nightingale Health Oyj, Lakiasiainjohtaja Minja Salmio, Mannerheimintie 164a 00300 Helsinki.

Mikäli hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle osakeyhtiölain väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (375/2021, "väliaikaislaki") mukaisesti, osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölaissa ja väliaikaislaissa.

Määräaikaan mennessä ei tehty yhtään pyyntöä.