Varsinainen yhtiökokous 2021

Sijoittajat

Varsinainen yhtiökokous 2021

Osakkeenomistajan oikeus saada asia varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006) mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 8.9.2021 mennessä. Pyyntö päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm[at]nightingalehealth.com tai postitse osoitteeseen: Nightingale Health Oyj, Lakiasiainjohtaja Minja Salmio, Mannerheimintie 164a 00300 Helsinki.

Mikäli hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle osakeyhtiölain väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (375/2021, "väliaikaislaki") mukaisesti, osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölaissa ja väliaikaislaissa.