Hyväksytty neuvonantaja

Oaklins Merasco Oy toimii Nightingalen Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Hyväksytyn neuvonantajan yhteystiedot:

Oaklins Merasco Oy

Osoite: Pohjoisesplanadi 27C, 00100 Helsinki

Puhelin: +358 9 612 9670