Strategia

Business strategy

Nightingalella on kaksiosainen liiketoimintastrategia: tehdä yhteistyötä terveysalan toimijoiden kanssa ja tavoittaa kuluttajia suoraan

1. Yhteistyö terveysalan toimijoiden kanssa

Nightingale tunnistaa ja yhdistää asiakkaiden ennaltaehkäisyn tarpeet kumppanien palveluihin mahdollistaen varhaisen sairauksien ehkäisyn. Nightingale odottaa laskuttavansa kumppaneitaan seuraavasti:

 • Maksu analysoiduista näytteistä
 • Maksu kotitesteistä
 • Maksu sairastumisriskien tunnistamisesta
 • Maksu asiakkaiden ohjauksesta
 • Osuus saavutetusta lisämyynnistä

2. Suoraan kuluttajille

Nightingale tarjoaa yksilöllisiä terveystietoja mobiilisovelluksen kautta mahdollistaen varhaisen sairauksien ehkäisyn. Yhtiö odottaa laskuttavansa kuluttajia seuraavasti:

 • Maksu analysoiduista näytteistä
 • Maksu kotitesteistä
 • Maksu yksityiskohtaisemmista terveystiedoista
 • Maksu tilauksista

Kolmivaiheinen markkinoillemenostrategia

Yhtiön markkinoillemenostrategia terveydenhuollon palveluntarjoajien kanssa edellyttää vaiheittaista prosessia. Nightingalen vuonna 2020 käynnistämä kuluttajapilotti oli markkinoillemenon tutkimusvaihe. Pilotin tarkoituksena oli oppia, miten ihmiset reagoivat yhtiön toimittamiin terveystietoihin.

Kuluttajapilotin jälkeen käynnistettiin ensimmäinen markkinoillemenon vaihe: yhtiö solmi ensimmäisen yritysten välisen sopimuksen helmikuussa 2021. Nightingale odottaa analysoivansa vähintään 75 000 näytettä kyseisen sopimuksen perusteella. Nightingale odottaa saavansa tästä sopimuksesta riittävästi tietoja siirtyäkseen kolmivaiheisen prosessin toiseen vaiheeseen, jossa yhtiö solmii sopimuksen vähintään kahden miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain. Yhtiö odottaa, että tämä sopimus tehdään Euroopassa.

Yhtiö ennakoi, että neuvottelut edellä mainittujen sopimusten solmimiseksi kestävät yhdestä kolmeen vuosineljännestä terveyspalvelun tarjoajaa kohden. Kun nämä sopimukset on solmittu, yhtiö odottaa olevansa kassavirtapositiivinen. Mainittujen sopimusten tekemisen jälkeen Nightingale voi jatkaa liiketoimintaneuvotteluja ja siirtyä markkinoillemenostrategian kolmanteen vaiheeseen solmiakseen sopimuksen vähintään kymmenen miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain joko Yhdysvalloissa tai Aasiassa kyseisillä maantieteellisillä alueilla sijaitsevien kumppanien tuella. Yhtiö odottaa kahden miljoonan ja kymmenen miljoonan näytteen analysointia koskevien sopimusten osalta laajentavansa laboratoriokapasiteettiaan ja suorittavansa laboratoriotoimintoja itse näytteiden sijaintialueella.

Pitkällä aikavälillä Nightingale aikoo skaalata suoraa kuluttajapalveluaan, jonka aikataulu voi nopeutua kotitestauskyvykkyyden myötä. Lisäksi yhtiö odottaa, että kun kymmenet miljoonat ihmiset käyttävät yhtiön teknologiaa sen terveydenhuollon palveluntarjoajien kanssa solmittavien kumppanuuksien kautta tulevaisuudessa, Nightingalen on mahdollista kiihdyttää suoran kuluttajapalvelun laajentumista, jolla tavoitellaan kansainvälisesti myös kuluttajia, jotka eivät ole yhtiön terveydenhuollon kumppanien asiakkaita.

Liiketoiminnan tavoitteet

Nightingalen liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2021–2022 ovat:

FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyntä

 • FDA:n hyväksyntä mahdollistaa Nightingalen analyysiteknologian käytön terveydenhuollon ratkaisuissa Yhdysvalloissa.

Uuden version lanseeraaminen yhtiön mobiilisovelluksesta (saavutettu maaliskuussa 2022)

 • Mobiilisovelluksen uusi versio tulee sisältämään kokonaisvaltaisemman terveysnäkymän ja kotitesti-integraation.

Kotitestiin perustuvan kaupallisen palvelun lanseeraaminen (saavutettu joulukuussa 2021)

 • Yhdistämällä Nightingalen analyysiteknologia ja kotitestikyvykkyys luodaan nopeasti skaalautuvia terveys- ja hyvinvointipalveluita, jotka eivät ole riippuvaisia asiakkaan käynnistä laboratoriossa.

Kansainvälisen kaupallisen yhteistyösopimuksen solmiminen (saavutettu kesäkuussa 2022)

 • Nightingale odottaa seuraavan kaupallisen sopimuksen olevan merkittävä kansainvälinen sopimus, joka kasvattaa yhtiön terveys- ja hyvinvointipalveluiden käyttäjämäärää.

5 miljoonan euron tilauskannan saavuttaminen tilikauden loppuun mennessä

 • Tilauskannan odotetaan sisältävän sitoumuksia yritysasiakkailta sekä toistuvaa liikevaihtoa jatkuvaa tilauspalvelua käyttäviltä asiakkailta.

Nightingalen listautumisen yhteydessä julkistamat lyhyen aikavälin liiketoiminnan tavoitteet ovat:

 • Allekirjoittaa kumppanuussopimus vakiintuneen terveydenhuollon palveluntarjoajan kanssa (saavutettu huhtikuussa 2021)
 • Tehdä sopimus vähintään 75 000 näytteen analysoimiseksi (saavutettu helmikuussa 2021)
 • Saada FDA:n (U.S. Food and Drug Administration) hyväksyntä
 • Lanseerata uusi versio yhtiön mobiilisovelluksesta (saavutettu maaliskuussa 2022)
 • Saada ISO27001 -tietoturvasertifikaatti (saavutettu tammikuussa 2021)

Nightingalen keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet ovat:

 • Tehdä sopimus kahden miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain Euroopassa
 • Tehdä sopimus kymmenen miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain Yhdysvalloissa tai Aasiassa
 • Laajentaa laboratoriokapasiteettiaan kullakin maantieteellisellä alueella vastatakseen edellä mainittujen sopimusten asettamiin analyysikapasiteettivaatimuksiin

Nightingalen pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet ovat:

 • Toimittaa terveystietoja 100 miljoonalle käyttäjälle terveydenhuollon palveluntarjoajien ja terveysohjelmien kanssa solmittavien kumppanuuksien kautta sekä myymällä suoraan kuluttajille kotitestausta
 • Ansaita 500 miljoonaa euroa vuotuista liikevaihtoa terveydenhuollon kumppanuuksien kautta sekä sovelluksen sisäisten ostojen kautta tapahtuvasta suorasta myynnistä kuluttajille