Lehdistötiedote, 16.4.2024 klo 8.45

Terveysriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä Nightingale Health avaa laboratorion Yhdysvaltoihin. Lisäksi Nightingale Health ja Weill Cornell Medicinen Englander Institute for Precision Medicine ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jossa osapuolet sopivat yhteistyöstä, jonka tavoitteena on viedä Nightingale Healthin verianalyysiteknologia terveydenhuollon käyttöön Yhdysvalloissa.

Weill Cornell Medicinen Englander Institute for Precision Medicine on yksilöllistetyn lääketieteen instituutti, joka pyrkii viemään lääketieteellisiä tutkimustuloksia kliiniseen käyttöön. Instituutilla on toimintaa Yhdysvaltojen lisäksi myös Qatarin pääkaupungissa Dohassa. Instituutti on merkittävästi edistänyt yksilöllistettyä lääketiedettä kehittämällä uusia hoitoja useille sairauksille, kuten syöville ja sydän- ja verisuonisairauksille.

Osana yhteistyötä Englander Institute for Precision Medicine ja Nightingale Health pyrkivät integroimaan Nightingale Healthin verianalyysiteknologian ja sairastumisriskien tunnistamiskyvykkyyden Weill Cornell Medicinen lääketieteellisiin tutkimuksiin ja kliinisiin toimintoihin. Tarjottavat palvelut voivat perustua Nightingale Healthin olemassa oleviin ratkaisuihin, kuten riskiennustemalleihin ja diagnostisiin veren merkkiaineisiin, joilla voidaan korvata nykyisiä terveydenhuollon rutiinimittauksia.

“Olemme iloisia voidessamme vahvistaa Nightingale Healthin globaalia asemaa avaamalla laboratorion Yhdysvaltoihin. Uusi laboratorio täydentää maailmanlaajuista Suomessa, Singaporessa, Iso-Britanniassa ja Japanissa sijaitsevaa laboratorioverkostoamme ja mahdollistaa maailman merkittävimpien yksilöllistetyn lääketieteen ja terveydenhuollon projektien palvelemisen. Yhteistyö Weill Cornell Medicinen Englander Institute for Precision Medicinen kanssa tulee edistämään verianalyysiteknologiaamme pohjautuvien sairastumisriskiarvioiden viemistä laajamittaiseen terveydenhuollon käyttöön Yhdysvalloissa”, sanoo Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja perustaja.

“Yksilöllistettyä lääketiedettä edistävä pilottiprojektimme käynnistää uuden aikakauden terveydenhuollossa. Visiomme on käyttää aineenvaihdunnasta kertovia veren merkkiaineita yksilöllisten hoitojen kehittämisessä ja auttaa potilaita ympäri maailman”, sanoo Olivier Elemento, Englander Institute for Precision Medicinen johtaja.

Nightingale Healthin uudet kumppanuudet Yhdysvalloissa yhdistettynä laboratorion avaamiseen auttaa viemään yhtiön verianalyysiteknologian paikallisesti saataville maailman suurimpaan terveydenhuollon markkinaan. Lisäksi se laajentaa teknologian käyttöä paikallisten yliopistojen toteuttamissa lääketieteellisissä tutkimuksissa. Uuden laboratorion tarkempi sijainti ja aukeamisajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Weill Cornell Medicinen Englander Institute for Precision Medicine (EIPM)

Englander Institute for Precision Medicine (EIPM) on Weill Cornell Medicinen yksilöllistetyn lääketieteen instituutti, joka on omistautunut käyttämään yksilöllistettyä hoitoa potilashoidon parantamiseen. Yksilöllistetty lääketiede ottaa huomioon potilaan geneettisen perimän, elintavat ja ympäristön, jotta hoidot voidaan räätälöidä potilaalle parhaiten sopiviksi. Instituutti on perustettu vuonna 2015 ja se edistää yksilöllistettyä lääketiedettä toimimalla yhteistyössä eri tieteenalojen välillä. Lisäksi se toimii yksilöllistetyn lääketieteen tutkimuksen, hoidon ja koulutuksen keskuksena Weill Cornell Medicinessa. EIPM on sitoutunut viemään tieteellisten tutkimusten löydöksiä kliiniseen käyttöön käyttämällä mm. genomisekvensointia, tekoälyä ja muita huipputeknologioita. Tieteellisissä tutkimuksissa tehdyt löydökset ovat keskeisiä uusien kliinisesti käytettävien veren merkkiaineiden tunnistamisessa ja tehokkaiden yksilöllistettyjen hoitojen kehittämisessä.

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 34 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 600 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi