Nightingale Health Oyj
Lehdistötiedote, 19.1.2024 klo 10.00

Terveysriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä Nightingale Health Oyj ("Nightingale Health") ilmoitti tänään liittyvänsä Radical Health Festival Helsingin perustajakumppaniksi. Tapahtuma järjestetään Helsingissä 21.–23. toukokuuta 2024. Tapahtuman vuoden 2024 teemana on ’Skaalautuvan terveydenhuollon toteuttaminen kohdennetusti ja ennaltaehkäisevästi’, ja tapahtumaa ajaa pyrkimys tehdä terveydenhuollosta kestävämpää uudistamalla toimintatapoja, jotta voidaan tuottaa enemmän arvoa sekä parantaa kliinisiä tuloksia.

Ympäri maailmaa terveydenhuoltojärjestelmien kantokyky on koetuksella kasvavien potilasmäärien vuoksi. Nykytila on kestämätön ja vaatii kiireellistä ratkaisua. Maailman terveysjärjestön (WHO) tietojen mukaan 80 % niistä sairauksista, jotka vastaavat 90 %:sta terveydenhuollon kustannuksista, on ennaltaehkäistävissä.

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon mahdollistamiseksi on tarpeen tunnistaa ne yksilöt, joilla on riski sairastua, ja yhdistää heidät terveydenhuollon ammattilaisiin, jotka voivat ohjata kliinisten suositusten mukaisia toimenpiteitä riskien madaltamiseksi. Terveysriskien tunnistamisen lisäksi kliinisten toimenpiteiden tehokkuuden mittaaminen seurantatutkimusten avulla on olennainen työkalu terveydenhuollon ammattilaisille, jotta voidaan ohjata ihmisiä kohti parempaa terveyttä. Suurimman vaikutuksen aikaansaamiseksi ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tulee implementoida kansallisella tasolla.

"Olemme innoissamme liittyessämme Radical Health Festival Helsingin perustajakumppaniksi ja yhdistäessämme voimat samalla asialla olevien terveysalan toimijoiden kanssa, jotka ymmärtävät kiireellisen tarpeen tehdä terveydenhuollosta ennaltaehkäisevää ja jotka siten ajavat radikaalia muutosta terveydenhuoltoon. Ottaen huomioon terveydenhuollon tilan, on selvää, että siirtyminen ennaltaehkäisevään hoitoon on aloitettava välittömästi. Me olemme valmiita ottamaan vastaan tämän kriittisen haasteen auttaaksemme luomaan aidosti ennaltaehkäisevän terveydenhuoltojärjestelmän, josta kaikki hyötyvät", sanoi Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja perustaja.

"Jos sairauksien aiheuttamaa taakkaa väestössä ei voida arvioida tarkasti, on hyvin haastavaa laatia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja riskejä vähentäviä strategioita, jotka kohdistuvat väestön todellisiin tarpeisiin. Nightingale Healthin ennaltaehkäisevä lähestymistapa mahdollistaa sen, että tunnistetaan korkean riskin yksilöt ja kohdistetaan yksilölliset toimenpiteet riskien madaltamiseksi", sanoi Charles Alessi, Radical Health Festival Helsinkiä järjestävän éditohealthin Chief Clinical Officer.

”Olemme iloisia saadessamme Nightingale Healthin perustajakumppaniksemme. Nightingale Health on meille ihanteellinen kumppani, sillä jaamme yhteisen mission tehdä terveydenhuollosta kestävää keskittymällä sairauksien ennaltaehkäisyyn. Yhdessä olemme sitoutuneet luomaan terveystapahtuman, joka haastaa osallistujia ajattelemaan terveydestä uudella tavalla ja näyttää, että siirtyminen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on mahdollista”, sanoi Pascal Lardier, Radical Health Festival Helsingin ohjelmajohtaja.

Radical Health Festival Helsinki on yli 20 eurooppalaisen toimijan yhteistyön tulos. Helsingin kaupunki, European Society of Cardiology (ESC) ja useat muut merkittävät tahot ovat jo vahvistaneet yhteistyön tulevaa toukokuun tapahtumaa varten. Vuoden 2023 tapahtuman kumppaneina olivat mm. College of Health Information Management Executives (CHIME), The International Associations of National Health Institutes (IANPHI), éditohealth, ECHAlliance, TEHDAS, Frontiers Health, EHTEL, COCIR ja Health-ISAC. Vuonna 2023 tapahtuma keräsi yli 1000 osallistujaa, 150 puhujaa sekä 100 yritystä ja organisaatiota Helsinkiin.

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 25 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 450 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/

Radical Health Festival Helsingistä ja sen kumppaneista

Radical Health Festival Helsinki ja sen kumppanit pyrkivät yhdessä muuttamaan terveydenhuoltoa tuottamaan enemmän arvoa, parantamaan kliinisiä ja taloudellisia tuloksia sekä tekemään terveysjärjestelmistä kestäviä. Tapahtuman kohdeyleisöä ovat henkilöt, jotka uskovat, että vain radikaalit muutokset vievät meidät perille. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan olla radikaali.

Helsingin Messukeskus, joka on edistänyt suomalaista kauppaa ja teollisuutta kasvokkain tapahtuvien tapahtumien kautta vuodesta 1919, yhdistää voimansa éditohealthin kanssa, joka on kansainvälinen terveydenhuollon ajatusjohtajuuden ja sisällöntuotannon toimisto, yhdistäen yli vuosisadan kokemuksen terveyden edistämisestä ja globaalien terveyskonferenssien järjestämisestä. www.radicalhealthfest.com