Yhtiötiedote, 6.7.2023 klo 16.00

Nightingale Health Oyj:n (”Nightingale Health”) hallitus on kokouksessaan 16.6.2023 hyväksynyt osakkeenomistajien pyynnöt 60 200 EMP-osakkeen muuntamisesta B-sarjan osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla.

Muuntojen jälkeen Nightingale Health Oyj:n A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä 20 585 924, B-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä 39 153 970 ja EMP-osakkeiden määrä on yhteensä 1 178 565. Muuntamisella ei ole vaikutusta osakkeiden kokonaismäärään, joka on 60 918 459 osaketta. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 245 013 210.

Osakemuunnot on rekisteröity kaupparekisteriin 6.7.2023. Muunnetut osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 7.7.2023 alkaen.

Lisätietoja antaa:
Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy puh. 09 6129 670

Nightingale Healthista
Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.
Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 25 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 450 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/