Lehdistötiedote, 13.12.2023 klo 8.30

Terveysriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä Nightingale Health Oyj ("Nightingale Health") on saanut valmiiksi kaikkien 500 000 UK Biopankin osallistujan verinäytteiden analysoinnin. UK Biopankki on maailman kattavin lääketieteellisessä tutkimuksessa käytetty terveystietojen lähde, ja se sisältää jatkuvasti täydentyvää tietoa osallistujien terveydestä ja elintavoista. Tiedot ovat maailmanlaajuisesti saatavilla UK Biopankin hyväksymille tutkijoille, jotka tekevät terveyteen liittyvää yleisen edun mukaista tutkimusta. Nightingale Health on ensimmäinen ja ainoa teknologiatoimittaja, joka analysoi laajat veren merkkiainetulokset kaikista UK Biopankin verinäytteistä. Nämä tulokset tulevat olemaan saatavilla UK Biopankin yli 30 000 rekisteröidylle tutkijalle yli 90 maasta.

Nightingale Healthin ainutlaatuisen aseman ainoana laajan verianalyysin tarjoajana on tehnyt mahdolliseksi yhtiön teknologian kyky analysoida suuria määriä verinäytteitä kustannustehokkaasti erittäin korkealla laatutasolla, johon mikään muu teknologia ei yllä vastaavassa mittakaavassa. Integroimalla Nightingale Healthin analysoimat veren merkkiaineet UK Biopankin tietokantaan, yhtiö vahvistaa asemaansa johtavana veren merkkiainetietojen toimittajana lääketieteellisessä tutkimuksessa. Vielä merkittävämpää on, että Nightingale Healthin veren merkkiaineiden laaja käyttö lääketieteellisessä tutkimuksessa on jo mahdollistanut teknologian käyttöönoton osana terveydenhuoltoa, mikä merkitsee isoa edistysaskelta kroonisten sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

"Tämä on historiallinen saavutus paitsi Nightingale Healthille myös maailmanlaajuiselle tiedeyhteisölle. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut saatavilla näin kattavaa verianalyysitulosten aineistoa, joka parantaa ymmärrystä niistä kroonisista sairauksista, jotka aiheuttavat suurimman kuormituksen terveydenhuoltojärjestelmiin maailmanlaajuisesti. Jo tähän mennessä julkaistujen tutkimusten tulokset osoittavat Nightingale Healthin verianalyysin tuoman ennennäkemättömän arvon lääketieteelliselle tutkimukselle", sanoi Jeffrey Barrett, Nightingale Healthin tieteellinen johtaja.

"Maailmassa ei ole toista yritystä, joka olisi saavuttanut Nightingale Healthin tason lääketieteellisessä näytössä kroonisten sairauksien ymmärtämisessä ja ennaltaehkäisyssä. Tämä näyttö on mahdollistanut teknologiamme käyttöönoton kansallisella tasolla terveydenhuollossa, kuten uuden sukupolven terveystarkastuksissa. Olemme äärimmäisen ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet viimeisen 10 vuoden aikana, mutta uskon, että tämä on vasta alkua – tällä tieteellisen ja teknologisen kehityksen vauhdilla tulemme pian korvaamaan monet perusterveydenhuollon vanhentuvat työkalut paremmilla ratkaisuilla sairastumisriskien tunnistamiseksi, jotta terveydenhuoltojärjestelmämme olisivat ennaltaehkäisevämpiä, tehokkaampia ja älykkäämpiä. Tämä lupaa parempaa tulevaisuutta kaikille, ja olemme jo toteuttamassa tätä käytännön tasolla kansainvälisesti”, sanoi Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja perustaja.

Nightingale Healthin teknologiaa on tähän mennessä käytetty yhteensä jo yli 2,1 miljoonan verinäytteen analysointiin, ja sen voidaan katsoa olevan globaali standardi lääketieteellisten väestötutkimusten ja suurten biopankkien näytekokoelmien analysointiin. Tämä laaja käyttö on tuottanut yli 530 vertaisarvioitua julkaisua, joiden tekijöinä on tutkijoita 170 tutkimuslaitoksesta 34 maassa. Kustakin verinäytteestä analysoituihin tuloksiin sisältyy 250 veren merkkiainetta, joista 39 on kliinisesti validoitu ja joita voidaan käyttää vastaavasti kuin perinteisiä kliinisiä veriarvoja.

Lääketieteellisen tutkimuksen lisäksi Nightingale Healthin teknologiaa ollaan ottamassa laajamittaiseen käyttöön terveydenhuollossa. Suomessa maan suurin yksityinen terveydenhuollon tarjoaja, Terveystalo, ottaa käyttöön Nightingale Healthin veren merkkiaineet ja riskinennustemallit säännöllisesti tehtävissä terveystarkastuksissa, jotka kattavat noin 30 % suomalaisesta työvoimasta. Suomen lisäksi teknologian kliininen käyttö laajenee terveydenhuollon toimijoille Singaporessa ja muissa Kaakkois-Aasian maissa Innoquest Diagnosticsin ja muiden Pathology Asia -konsernin yritysten kautta. Nightingale Healthin analysoimien veren merkkiaineiden saatavuus ja käyttö UK Biopankin kautta on luonut pohjan teknologian laajamittaiselle käytölle maailmanlaajuisesti, mikä auttaa terveydenhuoltojärjestelmiä siirtämään painopistettä sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn.

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 34 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 530 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/

UK Biopankista

UK Biopankki on laajamittainen biolääketieteen tietokanta. Tietokanta sisältää verinäytteitä, sydän- ja aivoskannauksia sekä 500 000 vapaaehtoisen osallistujan geneettisiä tietoja, ja on maailmanlaajuisesti saatavilla tutkijoille, jotka tekevät yleisen edun mukaista terveyteen liittyvää tutkimusta.

UK Biopankki on rekrytoinut 500 000 40–69-vuotiasta henkilöä vuosina 2006–2010 eri puolilta Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Osallistujat ovat antaneet yksityiskohtaista tietoa elämäntavoistaan ja terveystapahtumistaan ja lisäksi heiltä on kerätty veri-, virtsa- ja sylkinäytteet.

UK Biopankin tietokanta on merkittävä tekijä nykyaikaisen lääketieteen ja hoidon edistämisessä mahdollistaen paremman ymmärryksen useiden vakavien sairauksien – kuten syövän, sydänsairauksien ja aivohalvauksen – ennaltaehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta. Yli 30 000 tutkijaa yli 90 maasta käyttää UK Biopankkia, ja tuloksena on julkaistu yli 7 000 vertaisarvioitua tutkimusta.

UK Biopankkia tukevat Wellcome ja Medical Research Council sekä British Heart Foundation, Cancer Research UK ja NIHR. Organisaatiolla on yli 220 työntekijää useissa eri paikoissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Voit lukea lisää UK Biopankista osoitteessa http://www.ukbiobank.ac.uk