Yhtiötiedote, sisäpiiritieto

7.3.2024 klo 9.00

Terveysriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä Nightingale Health ("Nightingale Health") on allekirjoittanut yrityskauppasopimuksen, jossa se ostaa kaikki Welltus Inc:n osakkeet Mitsui & Co., Ltd:ltä (“Mitsui”) ja Kirin Holdings Company, Limitediltä (“Kirin”). Yrityskauppa on ehdollinen eräiden yrityskaupan tavanomaisten ehtojen täyttymiselle ja sen odotetaan toteutuvan 29.3.2024.

Yrityskaupan taustalla on myyjien päivitetty liiketoimintastrategia. Nightingale Health on tehnyt yhteistyötä Mitsuin ja Kirinin kanssa vuodesta 2020 asti, ja näiden panostukset ovat olleet keskeisiä Nightingale Healthin verianalyysiteknologian integroimisessa Japanin terveydenhuoltojärjestelmään, sekä laajan, yli 200 sairaalaa kattava jakeluverkoston rakentamisessa. Hyödyntäen viime vuosien saavutuksia Japanissa sekä muita menestyksekkäitä globaaleja kaupallisia hankkeita esimerkiksi Suomessa ja Singaporessa, Nightingale Healthilla on vahva asema kehittää Japanin liiketoimintaansa eteenpäin.

Yrityskauppa päättää samalla yksinoikeussopimuksen Mitsuin ja Kirinin kanssa, antaen Nightingale Healthille toimintavapauden sekä yksinomaisen hallinnan Japanin liiketoiminnasta. Jatkossa Nightingale Health voi hyödyntää olemassa olevaa jakeluverkostoa sekä solmia uusia kaupallisia kumppanuuksia. Lisäksi yrityskauppa tulee yksinkertaistamaan Nightingale Healthin Japanin liiketoimintaa vähentämällä jakeluketjussa olevia osapuolia, minkä myötä yhtiön saama osuus myytyjen palveluiden liikevaihdosta kasvaa.

"Japanin markkinoille pääsyssä haastavin vaihe oli lääketieteellisen yhteisön hyväksynnän saaminen ja maanlaajuisen jakeluverkoston rakentaminen yhdessä paikallisten diagnostiikkayritysten kanssa. Nyt kun olemme saaneet lääketieteellisen yhteisön hyväksynnän, perustaneet laajan jakeluverkoston ja hankkineet Welltus Inc:n, olemme vahvassa asemassa laajentamaan liiketoimintaamme Japanissa ja hyödyntämään globaalin tarjontamme ainutlaatuisia kilpailuetuja," sanoo Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja perustaja.

Yrityskauppa tuo välittömästi pienen positiivisen vaikutuksen Nightingale Healthin liikevaihtoon ja tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Hankinta ei johda merkittävään lyhyen aikavälin kustannusten nousuun, ja tulevaisuuden investoinnit tullaan linjaamaan liiketoiminnan kasvun mukaisesti. Welltus Inc perustettiin alun perin vuonna 2021 tarjoamaan palveluita käyttäen Nightingale Healthin verianalyysiteknologiaa. Osakkeiden hankintahinta on Welltus Inc:n nettokassan arvo.

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 34 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 600 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/