Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto
30.8.2023 klo 18.35

Terveysriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä Nightingale Health Oyj (”Nightingale Health”) ja Suomen suurin terveyspalveluyritys Suomen Terveystalo Oy (”Terveystalo”) ovat solmineet sopimuksen, jonka myötä yhtiöiden välinen yhteistyö laajenee kattamaan Terveystalon työterveyspalvelut. Nightingale Health julkaisi yhteistyön laajennusta koskevan aiesopimuksen 30.6.2023, ja nyt tehty sopimus tuo Nightingale Healthin verianalyysiteknologian osaksi Terveystalon työterveydessä säännöllisesti tehtäviä terveystarkastuksia.

Nightingale Healthin terveysriskiennusteet ja veriarvot tulevat osaksi terveystarkastusten laboratoriokokeita ja ne tullaan integroimaan osaksi Terveystalon työterveyslääkäreiden, -hoitajien sekä laboratorioiden päivittäistä työtä. Sopimus on merkittävä saavutus Nightingale Healthille, koska se on ensimmäinen sopimus, jossa yhtiön verianalyysiteknologia otetaan käyttöön osana säännönmukaista työterveystoimintaa kansallisesti laajassa mittakaavassa.

Terveystalo on Suomen suurin työterveyspalveluiden tarjoaja ja se tuottaa työterveyspalveluita yli 27 000 yritykselle ja muulle organisaatiolle. Terveystalo pitää Suomessa huolta yli 700 000 työntekijästä, mikä kattaa merkittävän osan suomalaisesta työvoimasta. Käyttämällä Nightingale Healthin terveysriskiennusteita työterveydessä säännöllisesti tehtävissä terveystarkastuksissa voidaan mahdollistaa sairauksien ennaltaehkäisy yhteiskunnallisesti merkittävässä mittakaavassa.

Nightingale Healthin veren merkkiaineisiin perustuvilla riskiennustemalleilla on kyky havaita useiden keskeisten kroonisten sairauksien sairastumisriskit yhdestä verinäytteestä yhdellä testillä. Terveystalon lääketieteen asiantuntijat ovat valinneet riskikartoituksen kohteeksi seuraavat kahdeksan keskeistä kansantautia:

  • ​sydäninfarkti

  • sydän- ja verisuonitaudit

  • tyypin 2 diabetes

  • maksan fibroosi ja kirroosi

  • krooninen munuaistauti

  • keuhkoahtaumatauti

  • keuhkosyöpä

  • alkoholimaksasairaus​.

Tunnistamalla sairastumisriskit yhdestä verinäytteestä yhdellä kertaa voidaan tarjota parannuksia riskiarviointiin, joka nykyisin tehdään suppeammin yksittäisten laboratoriotulosten, kliinisen tutkimisen ja asiakkaan haastattelun perusteella. Tuomalla Nightingale Healthin terveysriskiennusteet osaksi säännöllisesti tehtäviä terveystarkastuksia voidaan tunnistaa sairastumisriskit hyvissä ajoin ja aloittaa toimenpiteet sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Nightingale Healthin verianalyysiteknologiaa tullaan hyödyntämään myös seurantatutkimuksissa, joilla voidaan arvioida terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamien Käypä hoito -suositusten mukaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta. Terveystalon työterveyspalveluiden kattaessa merkittävän osan koko Suomen työikäisestä väestöstä sairastumisriskien madaltumisella on positiivinen vaikutus koko suomalaisen väestön terveyteen.

Marja-Leena Tuomola, kaupallinen johtaja, terveydenhuollon palvelut, Terveystalo:

”Useat krooniset kansantaudit (esimerkiksi diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit), vaikuttavat suoraan työ- ja toimintakykyyn ja edellyttävät säännöllistä seurantaa, mikä kuormittaa terveydenhuoltoa. Erittäin suuri osa työikäisten kansantaudeista voidaan kuitenkin ehkäistä. Tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja vaikuttavaan ennaltaehkäisevään hoitoon, ja sitä Terveystalon ja Nightingale Healthin tiivistynyt yhteistyö tarjoaa. Kun pystymme ehkäisemään kansantautien puhkeamista entistä paremmin, vähennämme niiden negatiivista vaikutusta kansantalouteemme samalla, kun edistämme jokaisen ihmisen terveyttä ja hyvinvointia.”


Teemu Suna, toimitusjohtaja ja perustaja, Nightingale Health:

“Olemme otettuja, että pääsemme rakentamaan terveempää tulevaisuutta suomalaisille yhteistyössä Terveystalon kanssa. Nightingale Healthin laaja-alainen sairastumisriskien tunnistus lisää merkittävästi ennaltaehkäisevän terveydenhuollon vaikuttavuutta ja hyötyjä sekä terveydenhuollon ammattilaisille että asiakkaille. Teknologiamme löytää monet hyvin tunnetut kansantaudit nykyisin terveydenhuollon käytössä olevia ratkaisuja laaja-alaisemmin, pienemmällä työllä ja tunnistustarkkuudesta tinkimättä mahdollistaen nykyistä helppokäyttöisemmät sekä edistyksellisemmät työvälineet terveydenhuollon ammattilaisille. Kun terveydenhuollon ammattilaisten työvälineet paranevat, voidaan sairauksia ennaltaehkäistä paremmin ja näin lopulta uudistaa koko terveydenhuoltojärjestelmää toimimaan ennakoivammin sekä tehokkaammin.”

Nightingale Healthin verianalyysi on helppo ottaa käyttöön osaksi Terveystalon säännönmukaisesti tehtäviä terveystarkastuksia, sillä terveysriskiennusteet analysoidaan yhdestä tavanomaisesta verinäytteestä ja ne toimitetaan käyttäjäystävällisessä muodossa terveydenhuollon ammattilaisille, jotka voivat vaivattomasti ottaa ne osaksi päivittäistä työtään Käypä hoito -suositusten mukaisesti. Terveysriskiennusteiden lisäksi työterveyslääkärit ja -hoitajat saavat käyttöönsä myös heille jo entuudestaan tutut diagnosointiin käytettävät veriarvot.

Jukka Pitkänen, työterveyden ylilääkäri, Terveystalo:

”Työterveyden ammattilaistemme työhön Nightingale Healthin verianalyysiteknologia tuo lisää selkeyttä ja paremman mahdollisuuden keskittyä vastaanotolla asiakkaaseen, kun kliinisen työn tukena ammattilaisella on aina käytössään yksilöllinen aineenvaihdunnan merkkiaineisiin perustuva arvio henkilön riskistä sairastua kyseisiin kansantauteihin.”

Nightingale Healthin verianalyysin käyttöönoton Terveystalon työterveyden terveystarkastuksissa odotetaan käynnistyvän tammikuussa 2024.

Lisätietoja antaa:
Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir[at]nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 25 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 450 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8,5 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 16 800 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. www.terveystalo.com