Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 12.4.2024 klo 12.45

Nightingale Health täydentää 12.4.2024 klo 7.15 julkaistua sisäpiiritiedotetta Kaiser Foundation Health Plan Inc.:n kanssa solmitun sopimuksen vaikutuksesta Nightingale Healthin liikevaihtoon ja tulokseen.

Lisätietona aikaisempaan tiedotteeseen, yhtiön arvion mukaan sopimuksella ei ole lainkaan vaikutusta yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen kuluvalla 30.6.2024 päättyvällä tilikaudella, tai vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen on kuluvalla tilikaudella hyvin vähäinen.

Yhtiö arvioi sopimuksen vaikutuksen liikevaihtoon ja tulokseen seuraavalla tilikaudella 1.7.2024 – 30.6.2025 olevan merkittävä suhteessa yhtiön nykyiseen liikevaihtotasoon. Liikevaihdon tulouttamisen jaksotus riippuu kuitenkin verinäytteiden toimitus- ja analysointiaikatauluista ja on epävarmaa.

Sopimuksen vaikutus tulokseen on positiivinen.

Lisätietoja antaa:
Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Nightingale Healthista
Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 34 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 600 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/