Nightingale Health Oyj, Lehdistötiedote

2.1.2024 klo 9.45

Suomen suurin terveyspalveluyritys Suomen Terveystalo Oy ("Terveystalo") on uudistanut työterveystarkastuksiaan ja ottanut Nightingale Healthin verianalyysiteknologian osaksi työterveystarkastuksia. Uudistus on astunut voimaan Terveystalon työterveysasiakkaille ympäri Suomen. Terveystalolla on yksinoikeus toimia Nightingale Healthin yksityisen terveydenhuollon kumppanina Suomessa.

Nightingale Health ja Terveystalo ilmoittivat elokuussa 2023, että Terveystalo ottaa käyttöön Nightingale Healthin verianalyysiteknologian työterveydessä säännöllisesti tehtävissä terveystarkastuksissa. Osapuolet ovat työskennelleet yhdessä viime kuukaudet integroidakseen Nightingale Healthin sairastumisriskiarviot ja diagnostiset veriarvot osaksi Terveystalon työterveyslääkärien, -hoitajien ja laboratorioiden päivittäistä työtä. Lisäksi Nightingale Health on rakentanut maanlaajuisen logistiikkaverkoston ja toimituskyvyn palvellakseen Terveystalon toimipisteitä ympäri Suomen ja toimittaakseen tulokset terveydenhuollon vasteaikoja noudattaen.

Terveystalo on Suomen suurin työterveyspalveluiden tarjoaja ja se tuottaa työterveyspalveluita yli 27 000 yritykselle ja muulle organisaatiolle. Terveystalo pitää Suomessa huolta yli 700 000 työntekijästä, mikä kattaa merkittävän osan suomalaisesta työvoimasta.

Nightingale Healthin verianalyysin tuloksiin perustuvat sairastumisriskiarviot tunnistavat useiden keskeisten kroonisten sairauksien sairastumisriskit yhdestä verinäytteestä yhdellä testillä. Terveystalon tarjoama uudistettu terveystarkastus sisältää riskiarviot seuraaville kahdeksalle keskeiselle kansantaudille:

  • ​sydäninfarkti
  • sydän- ja verisuonitaudit
  • tyypin 2 diabetes
  • maksan fibroosi ja kirroosi
  • krooninen munuaistauti
  • keuhkoahtaumatauti
  • keuhkosyöpä
  • alkoholimaksasairaus​.

Teemu Suna, toimitusjohtaja ja perustaja, Nightingale Health:


“Nightingale Healthin teknologia vie perinteiset terveystarkastukset uudelle aikakaudelle. Koskaan aiemmin ei ole ollut mahdollista tunnistaa sairastumisriskejä yhtä laajasti, luotettavasti ja helposti. Kun laaja riskiarvio voidaan tehdä jokaiselle tasapuolisesti osana säännöllisesti tehtävää työterveystarkastusta, paranevat mahdollisuudet sairauksien ennaltaehkäisyyn merkittävästi. Näin voimme parantaa terveydenhuollon vaikuttavuutta ja tarjota parempia mahdollisuuksia elää terveenä pidempään. Olemme ylpeitä saadessamme rakentaa terveydenhuollon tulevaisuutta yhdessä Suomen johtavan terveyspalveluyhtiön Terveystalon kanssa.”

Ilse Rauhaniemi, johtava työterveyslääkäri, Terveystalo:

“Osa työterveysasiakkaistamme on jo loppuvuodesta päässyt tutustumaan sairastumisriskiarvioon, sillä käynnistimme uudistetut terveystarkastukset valituilla paikkakunnilla jo marraskuussa. Sekä asiakkaamme että ammattilaisemme ovat ottaneet uuden palvelun innolla vastaan. Asiakkaillemme näytteenotto on vaivatonta, eikä laboratoriokäynti poikkea totutusta. Tavanomaisesta verinäytteestä asiakas kuitenkin saa enemmän informaatiota, joka on selkeästi esitetty sairastumisriskinä kahdeksalle keskeiselle elintapasairaudelle. Riskiraportissa ei ole kyse sairauksien diagnostiikasta tai seulonnasta, vaan aineenvaihdunnan merkkiaineiden pitoisuuksiin perustuvasta sairastumisriskin arvioinnista. Sairastumisriskit käydään aina läpi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, jotta riskiarvio ei aiheuta tarpeetonta huolta.

Ammattilaisemme puolestaan arvostavat sitä, että raporttiin on valittu sairauksia, joiden riskiä voidaan uudella analyysilla arvioida vähintään yhtä luotettavasti kuin aiemmin kliinisessä käytössä olleilla laskureilla. Nyt riskiarviot kuitenkin saadaan helpommin ja kattavammin. Lisäksi analyysi koskee vain sairauksia, joiden riskiin voidaan elintavoilla vaikuttaa.

Elintapasairausriskiraportti auttaa asiakasta ymmärtämään elintapojen merkityksen sairastumisriskissä, motivoi tarvittaviin elintapamuutoksiin ja myös seuraamaan muutosten vaikutusta selkeän mittarin avulla. Sairauksien ennaltaehkäisy on hoitoa kustannustehokkaampaa ja työikäisen väestönosan kutistuessa myös yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.”

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir@nightingalehealth.com

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 34 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 530 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8,5 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 16 800 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. www.terveystalo.com